Data rozpoczęcia
2013-09-03
Data zakończenia
2013-09-05
Miejsce
Warszawa

XVII Konferencja - Kompleksowa gospodarka odpadami
Quo vadis rewolucjo śmieciowa?- czyli gospodarka odpadami po 1 lipca

1 lipca 2013 r. zostanie wdrożony nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Gmina przejmie obowiązki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów. Czy gminy zdążyły przygotować się do zmian? Jeżeli nie to dlaczego? Czy mieszkańcy zostali dokładnie poinformowani o zmianach? Dlaczego nie chcą zaakceptować zmian? Dlaczego stawki za odbiór odpadów są tak zróżnicowane w poszczególnych gminach w Polsce? Dlaczego gminy tak późno zabrały się do wprowadzania zmian? Czy wprowadzane zmiany to „rewolucja śmieciowa” jak nazywa to wiele osób, czy też zmiany te mogą być wprowadzone ewolucyjnie? Na te, a także inne pytania będą starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji „Kompleksowa gospodarka odpadami”, odbywającej się tradycyjne w pierwszych dniach września tym razem w Warszawie, do udziału w której zaprasza opiekun naukowy dr inż. Barbara Kozłowska oraz firma ABRYS.

Celem XVII edycji spotkania będzie wymiana pierwszych doświadczeń dotyczących nowych zasad odbioru odpadów po 1 lipca 2013 r. Przeanalizujemy ponadto zapisy ustawy o odpadach, która stabilizuje sytuację na rynku odpadowym w Polsce wprowadzając istotne zmiany dla całej branży komunalnej. Kompleksowe przedstawienie zmian połączone z komentarzami specjalistów w omawianej dziedzinie z pewnością pozwoli uczestnikom znaleźć praktyczne rozwiązania oraz poszerzyć wiedzę związaną z prezentowaną tematyką. W zeszłorocznej szczecińskiej edycji konferencji uczestniczyło blisko 180 osób.

Uczestnikami konferencji są:
- dyrektorzy zakładów gospodarki komunalnej, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów,
- kierownicy oraz pracownicy składowisk odpadów,
- pracownicy administracji samorządowej i państwowej odpowiedzialni za gospodarkę odpadami,
- przedstawiciele Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- pracownicy Inspektoratów Ochrony Środowiska,
- pracownicy wyższych uczelni i instytucji zajmujących się tematyką składowania odpadów,
- przedstawiciele biur projektowych oraz firm działających w branży gospodarki odpadami.


Wykres