Udział w tegorocznym TAROPAKU zapowiedziało ponad 750 firm z 33 krajów z całego świata. Od 2006 roku targi TAROPAK będą się odbywały w cyklu dwuletnim - następna edycja dopiero w 2008 roku.

Zmiana oblicza współczesnego biznesu opartego na nowych technologiach i komunikacji internetowej powoduje, że zmieniają się również targi. Tworzą one coraz doskonalszą przestrzeń komunikacji biznesowej, umożliwiając bezpośredni i dynamiczny dialog uczestników rynku. TAROPAK jest przykładem wydarzenia, które dzięki nieustającej ewolucji swojej formuły prężnie się rozwija i w tym roku ma już swoją 25 edycję.

Po raz pierwszy branża opakowań spotkała się z Poznaniu w 1973 roku. W targach tych wzięło udział 35 wystawców z 9 krajów europejskich. Tegoroczny TAROPAK to już niezwykle rozbudowany program wydarzeń i 759 wystawców z 33 krajów z całego świata.

TAROPAK jest największym i najważniejszym w Europie Centralnej i Wschodniej spotkaniem branży opakowaniowej i logistycznej. Targi te stanowią doskonałe miejsce spotkań biznesowych, forum wymiany doświadczeń na temat branży, oferowanych nowości i tendencji rozwojowych. O randze tego spotkania świadczy fakt, że od lat honorowy patronat nad TAROPAKIEM sprawuje minister gospodarki, w tym roku - pan Grzegorz Woźniak.

Opakowania - to branża, która jest dostawcą dóbr inwestycyjnych dla większości gałęzi przemysłu. Zdaniem ekspertów wzrost PKB o 1 punkt procentowy wywołuje wzrost popytu na opakowania o 2 punkty. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową prognozuje w najbliższych latach stały wzrost PKB w Polsce. Polska Izba Opakowań przewiduje, że do roku 2010 polski rynek opakowań będzie rósł w tempie 5-10 % rocznie, a jego wartość wzrośnie w tym czasie do 5-7 mld zł (obecnie przekracza 3 mld zł).

Wśród materiałów wykorzystywanych do produkcji opakowań największy udział mają papier i karton (w Europie aż 42 % opakowań powstaje z tego surowca). W krajach Europy Zachodniej i Środkowej w ciągu roku na 1 mieszkańca produkuje się średnio ok. 40 kg tektury falistej. W Polsce produkuje się jej zaledwie 27 kg/osobę/rok (pomimo tego, że od kilku lat zużycie papierów do celów opakowaniowych w naszym kraju sukcesywnie rośnie). Najwięcej tektury falistej w Europie produkuje się: we Włoszech (64 kg), w Belgii (54 kg), w Hiszpanii (57 kg), w Austrii (52 kg) w Danii i Niemczech (49 kg), we Francji (48 kg). Najmniej w Rumunii (8 kg), w Turcji (16 kg), w Słowacji (17 kg), na Węgrzech i w Portugalii (22 kg). Rozwój polskiej gospodarki planowany na najbliższe lata będzie powodował znaczny wzrost zapotrzebowania na opakowania, w tym opakowania z papieru i tektury. Istnieje więc szansa na osiągnięcie średnich europejskich wskaźników produkcji i zużycia tektury falistej i opakowań z tektury.

Sprawne funkcjonowanie logistyki to efektywna realizacja założeń rozwojowych całego systemu gospodarczego. Według PAIiIZ Polska ze względu na swoje położenie, wykształconą kadrę i niskie koszty pracy ma szansę stać się kluczowym centrum dystrybucyjnym. Po roku 1995 branża ta odnotowuje niezwykle dynamiczny wzrost szczególnie w infrastrukturze magazynowej. W tym czasie przybyło przeszło 3 mln m² nowoczesnych magazynów w obiektach o powierzchni powyżej 1000 m². W roku 2004 całkowita wielkość powierzchni magazynowych w Polsce wynosiła 17,6 mln m². Rok 2005 był rekordowym rokiem dla tego sektora – wybudowano ok. 300 tys. m² nowych powierzchni magazynowych*.

Branże prezentowane na TAROPAKU – zarówno opakowaniowa, jak i logistyczna - reprezentują perspektywiczny, rozwijający się i pewny inwestycyjnie segment gospodarki narodowej. Dlatego jako organizatorzy tej wystawy jesteśmy przekonani, że dzięki tak dobrym prognozom jubileuszowa edycja TAROPAKU spotka się z dużym zainteresowaniem profesjonalistów.

MIĘDZYNARODOWY SALON TECHNIKI PAKOWANIA I LOGISTYKI

W tegorocznej edycji TAROPAKU swój udział zapowiedziało 759 wystawców z 33 krajów. Poza polskimi przedsiębiorcami w TAROPAKU wezmą udział wystawcy z Austrii, Belgii, Białorusi, Chin, Chorwacji, Czech, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Izraela, Japonii, Korei Płd., Litwy, Luksemburga, Mołdawii, Niemiec, Portugalii, Rosji, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Tajwanu, Turcji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ekspozycja zajmie ponad 18 tys. m2 powierzchni wystawienniczej.

TEMATYKA

Zakres ekspozycji TAROPAKU 2006 obejmuje najważniejsze obszary branży opakowaniowej zebrane w 4 blokach tematycznych:

· opakowania – opakowania i pomocnicze środki opakowaniowe, materiały do pakowania i wyrobu opakowań, projektowanie opakowań;
· maszyny – maszyny i urządzenia pakujące, maszyny do wyrobu opakowań, projektowanie maszyn pakujących;
· logistyka – sprzęt transportu wewnętrznego, urządzenia gospodarki magazynowej, usługi logistyczne;
· doradztwo techniczne.

Najliczniejszą grupę - 310 wystawców stanowią firmy prezentujące maszyny i urządzenia pakujące i do produkcji opakowań. Opakowania z kartonu, szkła, drewna, metalu i tworzyw sztucznych pokaże 230 wystawców. Silną grupę 85 wystawców stanowią firmy branży logistycznej. Warty jest podkreślenia wysoki - sięgający 30%, udział firm zagranicznych w TAROPAKU. W czasie targów zaprezentowanych zostanie ponad 90 premierowych produktów i nowinek technicznych.

KONFERENCJE, SEMINARIA,WYDARZENIA

TAROPAK, poza prezentacją opakowań, technologii i usług, oferuje bogaty program seminaryjny, ekspozycje specjalne, prezentacje, konferencje, warsztaty oraz konkursy dzięki czemu stanowi doskonałą przestrzeń do dialogu sprzedających i kupujących, wystawców i zwiedzających. Wydarzenia te są przygotowywane we współpracy z partnerami, do których należy Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowym Opakowań, Polska Izba Opakowań, Polska Izba Druku, Instytut Logistyki i Magazynowania oraz wydawnictwa branżowe.

Bogaty program wydarzeń towarzyszących, stanowi magnes przyciągający do Poznania profesjonalistów.

IV Konferencja Poligraficzna

Silnym akcentem w programie tegorocznego TAROPAKU jest przygotowana przez Polską Izbę Druku przy udziale Międzynarodowych Targów Poznańskich, IV Konferencja Poligraficzna – „Opakowania, dziś i jutro polskiej poligrafii” (Sala Zielona, 19.09, wtorek).

Obserwując tendencję rynku poligraficznego nie sposób nie zauważyć coraz większego udziału przemysłu opakowaniowego w tej branży. Dlatego właśnie tej tematyce poświęcona jest tegoroczna konferencja. Kierowana jest ona przede wszystkim do praktyków, związanych z poligrafią na co dzień, czyli grafików i projektantów opakowań zadrukowywanych, pracowników przygotowalni, technologów i drukarzy, a także tych, dla których opakowania są znaczącym elementem działalności, przedstawicieli firm spożywczych, farmaceutycznych, chemicznych itp.

Jak kształtuje się rynek zadruku opakowań? Które technologie są najbardziej powszechne, a które rozwijają się najszybciej? W co wzbogacić zakład aby to do niego kierowano zlecenia? Jak poradzić sobie ze stale rosnącymi wymaganiami rynku? Jakie są normy i wymogi prawne? Co się zmieniło po wejściu do UE? Jak najlepiej pakować nasze produkty? Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedź, uczestnicząc w konferencji.

Rynek opakowań z tektury falistej – rozwój i perspektywa

Niezwykle ciekawie zapowiada się konferencja „Rynek opakowań z tektury falistej – rozwój i perspektywa” zorganizowana we współpracy z MTP przez Stowarzyszenie Papierników Polskich, czasopismo „Logistyka” i ARW Image PR (Pawilon 15, sala 402, 18.09, poniedziałek). W trakcie tej konferencji zostaną poruszone takie tematy: „Atrybuty opakowań z papieru, kartonu i tektury – praktyka i przewaga konkurencyjna”, „Atrybuty opakowań z papieru, kartonu i tektury – praktyka i przewaga konkurencyjna”, „Znakowanie opakowań z tektury falistej kodami kreskowymi oraz RFID”, „Eko – logistyka: segregacja, utylizacja oraz przetwarzanie tektury jako surowca”. Po konferencji odbędzie się panel dyskusyjny: „Branża opakowaniowa na tle sytuacji gospodarczej i ekonomicznej w Polsce” z udziałem prof. zw. dr hab. Andrzeja Korzeniowskiego, Rektora Wyższej Szkoły Logistyki, autora licznych publikacji dotyczących opakowań oraz ich roli w systemach logistycznych.

III Ogólnopolski Konkurs Opakowań PakStar 2006

Wydarzeniem ważnym dla branży jest finał III Ogólnopolskiego Konkursu Opakowań PakStar 2006 organizowanego pod patronatem honorowym ministra gospodarki. Organizatorem Konkursu jest Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań wspólnie z Polską Izbą Opakowań, Międzynarodowymi Targami Poznańskimi oraz Internetowym Serwisem Branżowym www.opakowania.com.pl.

Konkurs ten ma na celu zaoferowanie polskiemu przemysłowi nowych możliwości promocji swoich wyrobów w kraju i za granicą, pobudzenie postępu technicznego w dziedzinie opakowań oraz otwarcie drogi do uczestnictwa w międzynarodowych konkursach opakowań. Laureaci tego konkursu niejednokrotnie sięgali już po laury w międzynarodowym Konkursie Opakowań WorldStar. Ceremonia wręczenia nagród PakStar będzie miała miejsce 18 września w Sali Kongresowej w Pawilonie 15, o godzinie 18.30, natomiast prezentacje firm - laureatów będą się odbywały codziennie w pawilonie 2 na stoisku 33.

Dni Polskiej Izby Opakowań

W ramach targów Polska Izba Opakowań zrzeszająca producentów i dystrybutorów opakowań, materiałów opakowaniowych oraz maszyn i urządzeń do pakowania i produkcji opakowań, organizuje w dniach 18-20 września br cykl przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych oraz edukacyjnych. Wydarzenia te zorganizowane zostaną w ramach „Dni Polskiej Izby Opakowań”, a ich celem jest upowszechnienie wiedzy o rynku opakowaniowym w Polsce, przepisach unijnych w zakresie opakowań, problemów związanych z recyklingiem oraz wiedzy o zadaniach i działalności Izby.

Polska magazynem Europy

Ciekawie zapowiada się debata „Polska magazynem Europy”- Czy jesteśmy wystarczająco atrakcyjni? (19.09, wtorek, pawilon 7 stoisko 48) zorganizowana przez Instytut Magazynowania i Logistyki. Wśród uczestników dyskusji będą przedstawiciele branży TSL, dziennikarze prasy logistycznej i ekonomicznej.

W czasie debaty będą poruszane tak istotne tematy dla branży jak: „Czy są przesłanki do tego, aby Polska stała się zapleczem magazynowym Europy?”, „Dlaczego proces powstawania nowych powierzchni magazynowych przybrał tempa dopiero w ostatnich pięciu latach?”, Jakie szanse zmarnowaliśmy bezpowrotnie, a co jeszcze możemy naprawić?”, „Jaka jest obecna sytuacja (ilość lokalizacji, wielkość, funkcjonalność magazynów i centrów logistycznych), również w porównaniu z naszymi sąsiadami?”, „Czy należy upatrywać zagrożenie dla dalszego rozwoju powierzchni magazynowych w przenoszeniu działalności firm za naszą wschodnią granicę?”, „Czy nie grozi nam zalew używanego, wyeksploatowanego wyposażenia i infrastruktury magazynowej z tzw. starej Unii?”.

Wydarzenia organizowane we współpracy w wydawnictwami branżowymi

Wydawnictwo Polski Drukarz (wydawca miesięcznika „Świat DRUKU” i dwumiesięcznika „Pro-KREACJA”) wraz z partnerami jest współorganizatorem wielu interesujących wydarzeń. W pierwszy dzień targów – 18.09, poniedziałek, pawilon 14A – zaprasza na konferencję „Etykiety samoprzylepne – nowe technologie, nowa jakość”. Będzie to forum wymiany doświadczeń pomiędzy dostawcami technologii do produkcji etykiet samoprzylepnych, a drukarniami i ich klientami. Konferencja jest przeznaczona dla specjalistów związanych z branżą etykiet samoprzylepnych. Audytorium stanowić będą przede wszystkim przedstawiciele drukarń produkujących etykiety samoprzylepne i ich klienci z sektora chemii gospodarczej oraz przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i piwowarskiego.

W kolejne dwa dni targowe – 19-20.09, wtorek, środa, pawilon 15B, stoisko 176 - Polski Drukarz zaprasza po raz kolejny na warsztaty „Opakowanie od A do Z”, w czasie których będzie mowa o opakowaniu od fazy projektu, poprzez jego wytwarzanie, aż do konfekcjonowania. Warsztaty będą się odbywały w pięciu blokach tematycznych: marketing, przygotowalnia, drukowanie, uszlachetnianie, konfekcjonowanie.

Ostatniego dnia targów – 20.09, środa, pawilon 14A – Polski Drukarz zaprasza na konferencję „Tektura falista – produkcja, druk, przetwarzanie” . Będzie to forum wymiany doświadczeń pomiędzy dostawcami technologii do produkcji tektury falistej, a producentami i ich klientami. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do producentów tektury falistej i opakowań oraz ich klientów m.in. z sektora RTV-AGD oraz przemysłu spożywczego i meblarskiego.

„Innowacyjne rozwiązania dla logistyki” (19.09, wtorek, pawilon 14A) – konferencja dedykowana branży logistycznej zorganizowana we współpracy z czasopismem „Eurolgistics”. W czasie konferencji będzie mowa o: zaawansowanej integracji urządzeń mobilnych auto-id i terminali mobilnych, logistyce zarządzania przestrzenią magazynową, partnerstwie w procesie logistycznym, outsourcingu palet i pojemników, automonitoringu i GPS w logistyce, wózku w magazynie oraz dynamicznych systemach magazynowania (case study).

Po raz VII już TAROPAK stanie się areną konkursowych zmagań wózków widłowych w czasie trwania kolejnej edycji Sztaplar Show. Przez trzy dni targowe w sektorze 10 zaprezentują się operatorzy wraz z urządzeniami transportu bliskiego. Organizatorami tego wydarzenia od pierwszej jego edycji są: redakcja pism branżowych: „Nowoczesny Magazyn” i „Logistyka a Jakość” oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Sztaplar Show oparto na pomyśle pokazu działania wózków widłowych w warunkach, które imitują naturalne miejsce pracy-magazyn. Tym razem na powierzchni 1000 metrów kwadratowych zostanie zbudowany magazyn wyposażony w regały wysokiego składowania, pojemniki wielokrotnego użytku, palety, owijarki, systemy wymiany baterii do wózków elektrycznych. W tak zaimprowizowanym otoczeniu toczyć się będzie rywalizacja operatorów o tytuł Mistrza Sztaplar Show 2006.

Miesięcznik PACKAGING Polska w czasie trwania targów będzie szukał Pereł wśród opakowań. Będzie to ostatni rekonesans przed wielkim styczniowym finałem konkursu ART OF PACKAGING oraz jego edycją - DEBIUTY. Przy stoisku miesięcznika w hali 15 uruchomione zostanie Biuro Konkursu. Będzie w nim można zasięgnąć szczegółowych informacji, pozostawić zgłoszenie i swoją perełkę opakowaniową. Reszta pozostanie w rękach… poszukiwaczy pereł. Kilka razy dziennie, podczas trwania targów, zabrzmią gorące rytmy, a prasy i belownice zatańczą nie tylko break dance …czyli zobaczymy Dance Maschine Show!. Zorganizował je PACKAGING Polska przy industrialnym udziale i kooperacji maszyn firmy Orwak.

NAGRODY

ZŁOTY MEDAL MTP

Na wystawców TAROPAKU czeka Złoty Medal - nagroda MTP dla najnowocześniejszych, innowacyjnych rozwiązań, produktów wysokiej jakości, o doskonałych walorach estetycznych, ergonomicznych i użytkowych.

ACANTHUS AUREUS

Międzynarodowe Targi Poznańskie nagradzają najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej firmy stoiska. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych rozwiązań architektonicznych i graficznych sprzyjających bezpośredniej komunikacji z rynkiem i pozytywnemu postrzeganiu wizerunku firmy.

ZWIEDZANIE EKSPOZYCJI

· 18-20 września, godz. 9.00 – 18.00 Mamy nadzieję, że jubileuszowa edycja TAROPAKU spełni Państwa oczekiwania, stwarzając doskonałą okazję do wielu ciekawych spotkań i przyczyni się do osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Zapraszamy do Poznania!

Więcej informacji: www.taropak.pl

[attach=attach1] Pobierz program Targów
Źródło: ''