W dniach 28–29 stycznia 2004 roku w warszawskim hotelu Marriott odbędzie się czwarta Międzynarodowa Konferencja "Zabezpieczanie druków – druki zabezpieczone w Rosji oraz krajach WNP i w krajach Europy Środkowej oraz Wschodniej" (Security Printing in Russia/CIS and Central/Eastern Europe).

W każdej z poprzednich trzech konferencji, które odbyły się w Moskwie, Budapeszcie i Sankt Petersburgu i które zostały uznane za ważne imprezy w dziedzinie zabezpieczania druków, brało udział po około 150 poważnych decydentów z Europy Wschodniej i Zachodniej. Byli oni obecni na konferencjach, aby wysłuchać referatów wysokiej klasy specjalistów, nawiązać kontakty i prowadzić rozmowy biznesowe – już poza salą konferencyjną.

We wstępnym programie konferencji w Warszawie znalazły się już dwa następujące referaty: - Walka z fałszerstwami za pomocą powłok nakładanych techniką metalizacji próżniowej na hologramy zabezpieczające (profesor Nadir Ahmed, Valmet General)
- Technologia etykiet zabezpieczających dla zwalczania kradzieży sklepowych/fałszerstw (Bernard Grob, Edale).

Podczas spotkania będzie można obejrzeć wystawę produktów firm uczestniczących w konferencji. W jednej z warszawskich restauracji odbędzie się wspólna kolacja, z której dochód będzie przeznaczony na cele charytatywne w Polsce.

Więcej informacji (w języku angielskim) na temat konferencji, kosztów uczestnictwa i kosztów prezentacji na wystawie, listę uczestników poprzednich konferencji, formularze zgłoszeniowe, można znaleźć pod adresem internetowym: www.security-printing.com
Źródło: ''