W ten sposób Spółka chce przyczynić się do poprawy warunków ochrony zdrowia i podkreślić znaczenie jakie przykłada do spraw lokalnych w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Tomograf jest darem społeczności Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A., która związana jest niemal w całości z Puławami. Partnerem dla działań na rzecz wsparcia puławskiego szpitala jest Stowarzyszenie Klub Puławy Kiwanis, będące członkiem International Association of Kiwanis Club, której jednym z celów statutowych jest ochrona i promocja zdrowia.

- Zdecydowaliśmy się na zwieńczenie naszych obchodów Jubileuszu 50-lecia inicjatywą, która podkreśli naszą troskę o poziom życia i zdrowie mieszkańców – mówi Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A. – Mamy satysfakcję z tego, że nasza działalność na polu ekologii przynosi efekty, z których jesteśmy dumni. Teraz wzmacniamy ten przekaz na rzecz zdrowia społeczności lokalnej, wspólną inicjatywą ze Stowarzyszeniem Klub KIWANIS.

Tomograf o wartości ok. 1,5 miliona złotych trafił już do puławskiego szpitala. Dzięki niemu będzie można wykonywać pełny zakres badań klinicznych, m.in.: badania mózgowia, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy wraz z wielofazowymi i dynamicznymi badaniami narządów, badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych, badania ortopedyczne i wielourazowe.

Źródło: ''