Redakcja dwumiesięcznika TWORZYWA SZTUCZNE i CHEMIA zaprasza w dniach 19-20 lutego 2004 r. do Centrum Kongresów i Rekreacji Hotelu ORLE GNIAZDO w Szczyrku na II Konferencję Naukowo-Techniczną TWORZYWA SZTUCZNE I CHEMIA - NOWE MOŻLIWOŚCI PRZEMYSŁU

Uczestnikami spotkania będą:
• przetwórcy tworzyw sztucznych, firmy chemiczne i recyklingowe oraz przedstawiciele firm dostarczającychsurowce, maszyny i usługi w/w branżach;
• kadra techniczna zakładów przemysłowych (przemysł chemiczny, gumowy, budowlany, ośrodki badawczo-rozwojowe, biura projektowe, wytwórcy opakowań, przetwórcy tworzyw sztucznych).

Celem Konferencji jest:
• określenie sytuacji w branży tworzyw sztucznych u progu wejścia do Unii Europejskiej
• stan faktyczny na dziś;
• prezentacja najnowszych produktów oraz ofert handlowych, biorąc pod uwagę tendencje rozwojowe rynku;
• dyskusje i opinie uczestników Konferencji, m.in. o przyszłości i nowych wymaganiach w stosunku do
producentów i przetwórców - jakie cele i korzyści?

W programie, składającym się z określonych bloków tematycznych, m.in.:
• referaty kadry naukowej oraz specjalistów z danej dziedziny;
• prezentacje ofert firm;
• wystawa produktów, reklama usług na stoiskach;
• zwiedzanie zakładu przemysłowego branży chemicznej;
• ...a na wesoło biesiada góralska!

Szczegółowe informacje można uzyskać w redakcji dwumiesięcznika:
47 - 400 Racibórz, ul. Środkowa 5
tel. 032-755 18 47; 755 23 21
e-mail: b.czarnecka@drukart.pl
redakcja.ts@drukart.pl
www.drukart.pl

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU !!!
Źródło: ''