Weź udział w szkoleniu WZORNICTWO W STRATEGII KONKUROWANIA 23 – 25 maja

Dla kogo?
• menedżerowie ds. rozwoju nowego produktu,
• koordynatorzy zespołów projektowych,
• kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla oraz
• członkowie zespołów projektowych w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach produkcyjnych i dystrybucyjnych.


Program szkolenia:
• Diagnozowanie otoczenia firmy: segmentacja otoczenia, analiza szans i zagrożeń, analiza konkurencji w branży, analiza sektorowa
• Diagnoza potencjału wzorniczego firmy: analiza sił i słabości firmy, budowanie profilu konkurencyjnego, budowa wartości dodanej z wykorzystaniem wzornictwa,
• Strategie pozycjonowania produktów i usług wzorniczych
• Wykorzystanie potencjału wzornictwa w budowaniu pozycji na rynku
• Tworzenie konceptów strategicznych z wykorzystaniem technik kreatywnego myślenia
• Wybrane aspekty kreowania marki wzorniczej na rynku, w tym istota i funkcje marki, korzyści związane z silna marką, produkt wzorniczy w strukturze marki, marka jako platforma kontaktu z nabywcą
• Plan marketingowy wdrożenia na rynek produktu wzorniczego

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Instytut Wzornictwa Przemysłowego
Marcin Marchwiński, tel. 22 860 01 65, marcin_marchwinski@iwp.com.pl

Więcej informacji

Źródło: ''