Badanie na zgniatanie kolumnowe jest obecnie podstawowym wskaźnikiem jakości tektury.

Odporność na zgniatanie kolumnowe ECT polega na oznaczeniu maksymalnej siły ściskającej , którą próbka badawcza może wytrzymać zanim zostanie zgnieciona , przy czym próbka ustawiona jest na jednej krawędzi a siła jest przyłożona wzdłuż kierunku biegu fali . Wyniki są zazwyczaj podawane w N/ m .
Założoną wielkość ECT można uzyskać przez odpowiedni dobór papierów na poszczególne warstwy tektury falistej .
Źródło: ''