Prezes UOKiK wyraziła zgodę na przejęcie przez Indorama Ventures kontroli nad spółkami SK Eurochem i PT SK Keris.

Uczestnicy koncentracji zajmują się m.in. produkcją i sprzedaży żywicy PET, wykorzystywanej przede wszystkim do produkcji opakowań do napojów. SK Eurochem i PT SK Keris należą do tej samej grupy kapitałowej, na czele której stoi spółka SK Holdings. SK Eurochem produkuje granulat PET w fabryce we Włocławku, natomiast PT SK Keris prowadzi w Polsce działalność za pośrednictwem spółki PT SK Fiber z siedzibą w Indonezji. Koncentracja polegać będzie na nabyciu przez Indorama Ventures 100 proc. udziałów w przejmowanych spółkach.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji na rynkach lokalnych, na których prowadzą działalność uczestnicy koncentracji.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu zamieszczane są informacje na temat wszystkich prowadzonych przez Urząd postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji.
Źródło: ''