Zmiany cen polietylenu (LDPE – polietylenu niskiej gęstości) rok 2004 – 2007 (EUR/t)Źródło: ICIS LOR
Źródło: ''