Importer i producent sami będą decydować, czy zamieścić na opakowaniu informację, z jakiego materiału je wykonano, oraz czy nadaje się do recyklingu. Taką zmianę uchwalił w środę późnym wieczorem Sejm.

Chodzi o nowelizację ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Na producentów i importerów nakłada ona obecnie obowiązek zamieszczania na opakowaniach informacji, z czego je wykonano, czy są jednokrotnego, czy wielokrotnego użytku oraz czy nadają się do recyklingu.Tymczasem przepisy unijne są znacznie łagodniejsze. Importerom i producentom dają w tym względzie wolną rękę. Od ich decyzji zależy, czy zamieszczą te informacje, czy z tego zrezygnują. W tym też kierunku idzie nowelizacja.

Dostosowuje ustawę o opakowaniach i odpadach do wymagań unijnych. Zmienia więc system znakowania opakowań z obligatoryjnego na fakultatywny. Natomiast producenci, którzy zdecydują się umieścić informacje na opakowaniach, nie będą mogli stosować dowolnych oznaczeń, ale tylko te zawarte w rozporządzeniu ministra środowiska regulującym te kwestie. Nowelizacja wejdzie w życie (z małym wyjątkiem) z chwilą przystąpienia Polski do UE, czyli w maju 2004 r.

Zobacz nowelizację ustawy


Źródło: ''