Według raportu firmy Freedonia zapotrzebowanie na maszyny pakujące na świecie będzie rosło do 2019 roku. Zobacz jaką szacowaną wartość osiągnie.

Zmiany na rynku maszyn pakujących. Zobacz raport

Globalne zapotrzebowanie będzie rosło w średnim rocznym tempie blisko 7%. Przewidywana wartość wyniesie 53 mld dolarów. Tak optymistyczne wizje możliwe są dzięki rozwojowi rynku zbytu w Chinach oraz innych krajach rozwijających się, gdzie zapotrzebowania na przetworzoną żywność, napoje i inne produkty napędza wzrost dochodów obywateli i ich większą skłonność do wydatków konsumenckich. Taka sytuacja wzmocni inwestycje w powiększanie skali produkcji oraz zakup nowych maszyn w regionach Europy Wschodniej, Azji i Pacyfiku, Afryki i Środkowego Wschodu, a także obu Ameryk.

Eksperci firmy Freedonia twierdzą, że już same Chiny będą rynkiem zbytu jednej czwartej części globalnego popytu na maszyny pakujące. Z raportu wynika też, że producenci z krajów rozwijających się efektywniej będą wykorzystywać materiały opakowaniowe i zaadaptują nowoczesne technologie opakowaniowe, by ograniczać straty i zanieczyszczenia, wydłużyć datę ważności towarów oraz zachować estetyczny wygląd produktu. Mniejsze firmy z kolei zdecydują się na zmianę procesu pakowania z ręcznego na mechaniczny. Zwiększy to prędkość produkcji oraz znacznie podniesie jej efektywność.

Firmy zwiększające produkcję będą wymieniać maszyny opakowaniowe na nowsze i przystosowane do większej skali produkcyjnej. Wzmocni to znacznie segment rynku maszyn używanych. Średniej tempo rynku maszyn opakowaniowych w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej wyniesie w latach 2014-2019 około 5%. Intensywny wzrost na największych rynkach w USA i Niemczech uspokoi się w 2014 roku. Produkcja w Ameryce Północnej, Japonii oraz Europie Zachodniej ma zwiększać się i wpływać na zwiększenie zysków z wydatków na inwestycje w dobra trwałe.

Źródło: Freedonia