Pani Katarzyna Byczkowska została nowym Dyrektorem Działu Sprzedaży Chemikaliów i Tworzyw Sztucznych w BASF Polska Sp. z o.o.

Oprócz objęcia nowych obowiązków, będzie ona nadal odpowiedzialna za projekt „Strategia EUC 2020”, dotyczący Europy Środkowej.

Katarzyna Byczkowska pracuje dla BASF SE od siedmiu lat, wcześniej przez 10 lat pracowała w Dow Chemicals. Jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej (mgr inż. technologii chemicznej), ukończyła również studia MBA na University of Calgary.


Dotychczasowy Dyrektor tego działu, pan Krzysztof Patryk Stolarzewicz, objął wraz z początkiem marca 2012r. stanowisko Manager Strategic Marketing w Dziale Poliuretanów w Waterloo w Belgii.
Patryk Stolarzewicz w BASF Polska pracuje od 7 lat, wcześniej zatrudniony był w firmach PPG i Ammono (firmy z branży chemicznej). Jest absolwentem wydziału chemicznego (mgr inż. technologii chemicznej) na Politechnice Warszawskiej.

Życzymy obu naszym pracownikom wielu sukcesów i satysfakcji z nowych wyzwań.

Źródło: ''