Podczas dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy (WZA), koncern Stora Enso przedstawił nową strategię działania, której głównym założeniem jest osiągnięcie maksymalnej rentowności.

Najważniejszym przesłaniem z WZA dla akcjonariuszy, partnerów biznesowych i klientów koncernu Stora Enso jest zmiana strategii działania, która zakłada odejście od maksymalnego wzrostu firmy w kierunku wyższej zyskowności działań. Kierownictwo koncernu nie planuje wdrażania żadnego nowego programu poprawy zyskowności. Jednak decyzje dotyczące działalności firmy będą podejmowane w nieco krótszych cyklach, niż miało to miejsce w dotychczasowych, wieloletnich planach rozwoju.

Koncern Stora Enso, podobnie jak cała europejska branża produktów leśnych, musi zmierzyć się z problemem związanym z niższą dostępnością surowców drzewnych, na co wpływ mają przede wszystkim: podniesienie ceł eksportowych w Rosji, rosnące wykorzystanie włókien drzewnych jako biopaliw oraz naciski ze strony organizacji ekologicznych na ograniczenie wycinki drzew.

Podczas WZA poinformowano również o planach zamknięcia papierni Stora Enso w holenderskim Berghuizer. Już w połowie kwietnia z produkcji zostanie wyłączona maszyna papiernicza PM7, zaś w październiku pracę zakończy maszyna PM8. Całkowita roczna wydajność obu maszyn wynosi 245 tys. ton niepowlekanych papierów graficznych. Około 80 tys. ton produkcji dotychczas realizowanej w Berghuizer zostanie przeniesione do papierni Nymölla w Szwecji. Jej obecna roczna wydajność pozostaje niezmieniona i wynosi 485 tys. ton, ale warto podkreślić, że w ostatnim czasie w zakładzie dokonano inwestycji w zakresie podniesienia jakości produkowanych tam wyrobów.

WZA było też okazją do przedstawienia dorocznego raportu z działalności Stora Enso oraz prognoz krótkoterminowych związanych z działalnością koncernu na poszczególnych rynkach. Jeżeli chodzi o Europę, oczekuje się tu nieco niższego niż w 2006 roku zapotrzebowania na niepowlekane papiery magazynowe. Początek tego roku przyniósł za to poprawę w popycie na papiery powlekane dla tego segmentu rynkowego i podobne założenia dotyczą całego roku 2007. Oczekiwany jest też niewielki wzrost zapotrzebowania na papiery gazetowe. Dużym popytem cieszą się niepowlekane papiery graficzne, zwłaszcza w regionie Europy Wschodniej. Rynek powlekanych papierów graficznych i tektury opakowaniowej wykazuje bardzo duże zapotrzebowanie i tu oczekiwany jest znaczny wzrost zamówień. Na wszystkich rynkach zakładany jest także spory popyt na produkty drzewne.

Nieznaczne podwyżki cen dotknęły też w ostatnim czasie tekturę opakowaniową. Poza ograniczeniem produkcji w celulozowni Enocell, koncern planuje też kolejne ruchy cenowe spowodowane redukcją źródeł zaopatrzenia i zwiększeniem kosztów związanych z pozyskiwaniem drewna.

Stora Enso jest firmą w sposób kompleksowy obsługującą branżę papieru, opakowań, drewna i celulozy, produkującą papiery publikacyjne, graficzne, biurowe i etykietowe, kartony opakowaniowe i drewno, i będącą w tych branżach liderem na rynku światowym. Wartość sprzedaży Stora Enso w roku 2003 wyniosła 12,2 miliarda euro. Roczne możliwości produkcyjne tej spółki, zatrudniającej w ponad 40 krajach na pięciu kontynentach ok. 44 000 pracowników, wynoszą ok. 15,7 miliona ton papieru i kartonu i 7,4 miliona m3 drewna, w tym 2,8 miliona m3 drewna przetworzonego. Akcje Stora Enso są notowane na giełdach w Helsinkach, Sztokholmie i Nowym Jorku. Trzema największymi akcjonariuszami są: państwo fińskie, fundacja Knuta i Alice Wallenbergów (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse) oraz fińska instytucja ubezpieczeń społecznych.

Źródło: PAI PrintinPoland.com
Źródło: ''