Rada Nadzorcza Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) na spotkaniu w dniu 28 czerwca br. zdecydowała o zmianach w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu firmy. Z dniem 21 lipca br., po oficjalnym zatwierdzeniu przez właściwy sąd okręgowy i spotkaniu akcjonariuszy Heidelberga, dr Mark Wössner zastąpi dr. Klausa Sturany na stanowisku przewodniczącego Rady Nadzorczej Heidelberger Druckmaschinen AG.

Dr Wössner, Przewodniczący Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co KGaA, był wcześniej w latach 1982-88 przewodniczącym Zarządu Bertelsmann AG, a następnie do roku 2000 przewodniczącym Rady Nadzorczej Bertelsmanna. Ponadto Wössner jest członkiem wielu rad nadzorczych, m.in. w DaimlerChrysler AG.

W konsekwencji sprzedaży swych udziałów w Heidelbergu przez RWE, obecny przewodniczący, dr Klaus Sturany, złoży swój mandat przewodniczącego Rady Nadzorczej, co nastąpi po spotkaniu akcjonariuszy w dniu 21 lipca 2004. Dr Sturany, odpowiedzialny za finanse w RWE, nadal pozostanie członkiem Rady Nadzorczej Heidelbergera.

Jan Zilius, członek Zarządu RWE, odejdzie z Rady Nadzorczej Heidelberga z dniem 21 lipca 2004, po spotkaniu akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza Heidelberga mianowała dr. Jürgena Rauterta na członka Zarządu Heidelberga, odpowiedzialnego za projektowanie i produkcję, co nastąpi z dniem 1 lipca 2004.

Tym samym Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację dr. Klausa Spiegela ze stanowiska w Zarządzie firmy z dniem 30 lipca 2004. Rozwiązanie kontraktu nastąpi na zasadzie obustronnego porozumienia. Spiegel opuści firmę, ale nadal pozostanie z nią związany jako doradca w zakresie nowych rynków. Rada Nadzorcza podziękowała dr. Spieglowi za jego długoletnią pracę i poświęcenie na rzecz firmy.

Z dniem 1 lipca 2004 nowy Zarząd Heidelberga stanowią: Bernhard Schreier (l. 50), prezes Zarządu, dr Herbert Meyer (l. 57), odpowiedzialny za finanse oraz dr Jürgen Rautert (l. 45), odpowiedzialny za projektowanie i produkcję.

Opracowano na podstawie informacji prasowej firmy Heidelberg Polska Sp. z o.o.
Źródło: ''