Z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania opakowań niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta.

(Dz.U. z 2004 r. Nr 83 poz. 773) określa nowe wytyczne dotyczące znakowania opakowań głęboko mrożonych środków spożywczych, zagęszczonych soków owocowych oraz miodu piekarniczego.

z dniem 1 maja br. w życie weszło także rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem indentyfikacyjnym partii produkcji (Dz.U. z 2004 r. Nr 83 poz. 772).


Źródło: ''