ZNAKOWANIE OPAKOWAŃ ZGODNIE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI KRAJOWYMI ORAZ DYREKTYWAMI UE 2002-05-09, 1-dniowe seminarium

Seminarium odbędzie się 9 maja 2002 r. o godz. 10.30 w siedzibie COBRO w Warszawie przy ul. Konstancińskiej 11
Koszt udziału w seminarium wynosi 675 zł (dla członków KIO 540 zł).
ZAPRASZAMY
Więcej informacji oraz Karta zgłoszenia
Źródło: ''