Zapraszamy na seminaria. Edycja regionalna. Znakowanie środków spożywczych, oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – aktualne problemy i nowe wymagania prawne.

Znakowanie środków spożywczych, oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – aktualne problemy i nowe wymagania prawne
24.05.2012r.- Poznań, 25.05.2012r. - Wrocław, 28.05.2012r. - Kraków, 29.05.2012r. – Warszawa

Etykiety żywności są corocznie przedmiotem kontroli organów urzędowych, a skutki nieprawidłowego oznakowania lub reklamy są dla producentów dotkliwe.
Prawidłowe opracowanie etykiety wymaga solidnej znajomości wciąż zmieniających się przepisów oraz właściwej ich interpretacji.
Celem seminarium jest wszechstronna analiza prawidłowości znakowania oraz dogłębne omówienie wszystkich zmian, jakie niosą nowe przepisy prawne.
W trakcie seminarium możliwa jest pomoc w opracowaniu etykiety nowo wprowadzanego produktu.

Uczestnicy seminarium dowiedzą się:
• Jakie są aktualne przepisy z zakresu znakowania środków spożywczych ?
• Jak duże zmiany niosą nowe regulacje prawne ?
• W jaki sposób prezentować obowiązkowe i dobrowolne informacje o wartości odżywczej na opakowaniu ?
• Jak zgodnie z prawem stosować oświadczenia żywieniowe i zdrowotne (istotne zmiany w najbliższym czasie) ?
• Jak prawidłowo opracować etykietę każdego produktu spożywczego ?
• Jak bezpiecznie wyróżnić nasz produkt na tle innych z danej kategorii ?
• Na co zwraca uwagę konsument ?
• Jak uniknąć kwestionowania etykiet podczas kontroli ?

Sposób prowadzenia zajęć - wykład, elementy warsztatu, case study, panel dyskusyjny

Więcej informacji na www.canfor.pl , tel.: 22 822 07 37