Poniżej przedstawiono zużycie tworzyw sztucznych w kg na osobę w poszczególnych regionach świata w latach 1980, 2005 oraz prognozę na rok 2010.Źródło: PlasticEurope Market Research Group (PEMRG)
Źródło: ''