Przedstawiono zużycie tworzyw sztucznych w poszczególnych rodzajach sektorów gospodarki. Dane dotyczą Europy.Źródło: www.plasticseurope.org
Źródło: ''