Zezwolenie na zbieranie zużytych opakowań po środkach niebezpiecznych będzie wolne od opłaty skarbowej.

Uchwalona 29 lipca tego roku nowela do ustawy o odpadach wprowadza nowe przepisy ekologiczne wspierające recykling odpadów i porządkujące system gospodarki odpadami co do ich składowania i utylizacji. Jednakże sprzedawcy opakowań po środkach niebezpiecznych muszą uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów opakowaniowych. Takie zezwolenie nie będzie podlegało opłacie skarbowej, w odróżnieniu od innych pozwoleń związanych z działalnością gospodarczą, za które trzeba zapłacić od kilkunastu do kilkuset złotych. Zezwolenie na obrót odpadami z zagranicą kosztuje nawet 1380 zł. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.
żródło: Rzeczpospolita
Źródło: ''