Zysk netto ZA Puławy za trzeci kwartał roku obrotowego 2009/2010 wzrósł do 39,05 mln zł z 31,7 mln zł rok wcześniej i był o ponad 4 proc. wyższy od konsensusu rynkowego na poziomie 37,4 mln zł.

Zysk netto ZA Puławy w III kw. roku obrotowego wyniósł 39,05 mln zł
Przychody wzrosły z kolei do 599,3 mln zł z 583,3 mln zł rok wcześniej. Tymczasem średnia prognoz rynkowych zakładała, że wyniosą one 608 mln zł.

W III kwartale roku obrotowego 2009/2010 spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 43,9 mln zł, który jest wyższy o 30,8 proc. rok do roku.

W tym okresie Segment Agro osiągnął zysk w wysokości 50,3 mln zł wobec 80 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik Segmentu Chemia wyniósł minus 5,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to plus 6 mln zł. Z kolei w Segmencie Energetyki zanotowano wzrost zysku do 39,7 mln zł z 26,4 mln zł przed rokiem. Działalność Pozostała odnotowała stratę w wysokości 3,4 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata ta wyniosła 4,1 mln zł.
PAP
Źródło: ''