10 milionów sztuk zużytych butelek z tworzyw sztucznych przerabiają rocznie Zakłady "Erg" w Pustkowie na żywice poliestrowe - materiał do produkcji wielu wyrobów. Jest to możliwe dzięki technologii opracowanej w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie, za którą zespół jej twórców otrzymał wyróżnienie NOT.

Nie trzeba tłumaczyć, jakie znaczenie mają technologie (i ich zastosowanie) umożliwiające rozwiązywanie problemów, jakie niesie za sobą szerokie wykorzystanie opakowań z tworzyw sztucznych. Technologia, która pozwala produkować tereftalowe nienasycone żywice poliestrowe z odpadów politereftalanu etylenu, jest jedną z takich bardzo użytecznych metod. Pierwszy jej wariant powstał jeszcze w latach 70. i wówczas był zastosowany m.in. do przerobu odpadów włókienniczych. Technologia była rozwijana i obecnie, jej najnowsza wersja jest znacznie udoskonalona. Proces przerobu odbywa się jednoetapowo, w jednym reaktorze. Poprzednio z odpadów powstawał półprodukt, a dopiero później produkt końcowy.
Technologię wykorzystują Zakłady Tworzyw Sztucznych "Erg" w Pustkowie, które przerabiają 400 ton rocznie odpadowych butelek, wcześniej zbieranych i odpowiednio przygotowanych. "Erg" ponad połowę produkowanych żywic poliestrowych wytwarza teraz z odpadowych butelek. W kraju w ogóle produkowanych jest rocznie 15-18 tys. ton żywic poliestrowych rocznie, z przerobu butelek produkuje się ich około 1,6 tys. ton, czyli ok. 10 proc.
Nie tylko konieczność zaradzenia górze śmieci, ale także inne czynniki przemawiają za przerobem. Otóż żywice z przerobionych butelek mają lepsze cechy użytkowe - własności chemiczne, termoodporność itp.
Licencję od Instytutu na stosowanie technologii "Erg" kupił na wyłączność. Na bardzo konkurencyjnym rynku musi dbać o swoją pozycję. Pustkowski "Erg" rozbudowuje instalację przerobu odpadów i wszystko wskazuje, że pod koniec obecnego roku podwoi swe zdolności produkcyjne, jeżeli oczywiście będą odbiorcy na żywice.
W skład wyróżnionego zespołu wchodzą: mgr inż. Ryszard Ostrysz, prof. Piotr Penczek, tech. Julianna Naziębło, tech. Barbara Szczepankowska z Instytutu Chemii Przemysłowej; mgr inż. Wiesław Tarnawski, mgr inż. Agnieszka Motak z Zakładów "Erg", Tomasz Zimny z firmy "Eko-Rister" z Przeworska.