Firma Żywiec Zdrój S.A. wraz z Fundacją Nasza Ziemia i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach już po raz czwarty realizuje program „Po stronie natury”, którego celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz zachęcanie Polaków do sadzenia drzew i ochrony środowiska naturalnego.

Żywiec Zdrój sadzi czwarty milion drzew
W ramach zaplanowanych działań, jak co roku, organizowany jest konkurs grantowy na projekty ekologiczne. Wiosną w lasach Beskidu Żywieckiego posadzony zostanie czwarty już milion drzew.



Od 2009 roku program prowadzony jest przez firmę Żywiec Zdrój S.A. wspólnie z Fundacją Nasza Ziemia oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach. Dzięki temu unikalnemu partnerstwu od początku bazuje on na solidnej wiedzy merytorycznej i doświadczeniu niezbędnym do jego najlepszej realizacji.
Żywiec Zdrój S.A. razem z partnerami już po raz czwarty sadzi drzewa w Beskidzie Żywieckim oraz zachęca Polaków do aktywnego angażowania się w ochronę środowiska naturalnego. Działania te są ważnym elementem, na stałe wpisanym w strategię firmy. Dlatego właśnie tak istotna jest dla nas współpraca z zaufanymi i sprawdzonymi partnerami – Fundacją Nasza Ziemia oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach. Daje nam to pewność, że program jest realizowany w oparciu o wiedzę merytoryczną i doświadczenie – mówi Marek Wojtyna, prezes firmy Żywiec Zdrój S.A.

W ramach „Po stronie natury” w Beskidzie Żywieckim, skąd wywodzi się spółka, sadzone są buki i jodły z jaworem, modrzewiem i świerkiem w domieszce. Jest to elementem odtwarzania pradawnej Puszczy Karpackiej. W lasach na tym terenie problemem jest monokultura świerkowa, podatna na zagrożenia ze strony kornika drukarza i choroby, dlatego tak istotne jest sadzenie tam rodzimych gatunków drzew.

Sadzenie drzew jest ważnym działaniem ekologicznym mającym wpływ na funkcjonowanie całego ekosystemu. Drzewa produkują niezbędny do życia tlen, pochłaniają dwutlenek węgla oraz odczuwalnie tłumią hałas. Ponadto zatrzymują one na liściach zanieczyszczenia i obniżają temperaturę otoczenia – co jest ważne zwłaszcza w upalne dni. Wspomagają też retencję między innymi poprzez ograniczenie spływu wód opadowych. Dzięki temu pomagają zapobiegać występowaniu susz oraz powodzi na niżej położonych terenach. Sadząc drzewa dbamy nie tylko o zielony krajobraz, ale pomagamy również dbać o klimat Ziemi i przyczyniamy się do zachowania bioróżnorodności.

„Po stronie natury” to działanie bardzo ważne przyrodniczo, ale i społecznie, bo w parze z odtwarzaniem struktury dawnej Puszczy Karpackiej, jednocześnie uczymy jak funkcjonować w środowisku i inspirujemy do działania. Może być to indywidualne, ogólnopolskie sadzenie drzew – zgodnie z hasłem „Posadź dalej!” czy lokalny projekt ekologiczny, na który wsparcie można pozyskać w konkursie grantowym – mówi Sławomir Brzózek, wiceprezes Fundacji Nasza Ziemia, koordynator Programu.

Jednym z głównych filarów kampanii „Po stronie natury” jest edukacja ekologiczna. Żywiec Zdrój wspólnie z Fundacją Nasza Ziemia prowadzi działania na rzecz poszerzenia wiedzy o ochronie przyrody ze szczególnym uwzględnieniem dbania o drzewa i wodę. W ramach programu organizowany jest konkurs grantowy, w którym placówki oświatowo-wychowawcze mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację lokalnych projektów ekologicznych. Efektem trzech poprzednich edycji kampanii jest realizacja 70 projektów. W prace nad nimi zaangażowało się blisko 190 podmiotów – placówek naukowych i szkolnych, organizacji pozarządowych, urzędów gmin i miast, starostw, a także nadleśnictw oraz lokalnych firm.

W ramach kampanii, trzema milionami drzew obsadzono teren o powierzchni blisko 700 hektarów, co odpowiada 980 boiskom piłkarskim! Żywiec Zdrój, Fundacja Nasza Ziemia oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach zachęcają społeczeństwo do podejmowania inicjatyw i aktywnego angażowania się w działania ekologiczne, dlatego, tegorocznej edycji kampanii towarzyszy hasło „Posadź dalej!”. Idea ta ma na celu przekonanie Polaków, że każdy z nas ma realny wpływ na stan środowiska naturalnego, a działając wspólnie możemy osiągnąć znacznie więcej niż działając w pojedynkę.

Do kampanii „Po stronie natury” może się przyłączyć każdy. Na stronie www.postronienatury.pl znajduje się praktyczny poradnik „Jak sadzić drzewa”. Ponadto zamieszczona jest tam aplikacja umożliwiająca wirtualne sadzenie drzew.


Źródło: ''

Komentarze