Firma KAKADO oferuje  kartony z gamy Ivory - w kolorze białym i kremowym (ecru). Kartony Ivory dostępne są w wersji gładkiej i z fakturą (prążki, płótno, skórka).

Za­sto­so­wa­nie:
Kartony Ivory  stosowane są do druku wizytówek, zaproszeń, kart okolicznościowych, karnetów, teczek, okładek folderów czy broszur rekla­mo­wo­-pro­mo­cyj­nych, a także do produkcji luk­su­so­wych opakowań.

Metody zadruku:  
Kartony Ivory polecane są przede wszystkim do druku of­f­se­to­we­go, sitodruku, ty­po­gra­fii, tampondruku. Po zadruku papiery i kartony mogą być poddane takim procesom jak ka­sze­ro­wa­nie, wy­kra­wa­nie, tłoczenie, bigowanie.

Jako techniki uszla­chet­nia­ją­ce można stosować tłoczenie, tłoczenie folią, wy­kra­wa­nie i zła­my­wa­nie. La­kie­ro­wa­nie może być za­sto­so­wa­ne po prze­pro­wa­dze­niu prób. Do la­kie­ro­wa­nia re­ko­men­du­je się sto­so­wa­nie lakierów UV.

Sz­cze­gól­ne wła­ści­wo­ści:
- wysoki współ­czyn­nik bieli;
- niezwykła gładkość kartonów sa­ty­no­wa­nych;
- wysoka sztywność.

Dostępne faktury:
– gładki – satynowany;
– płótno/ kratka (flax);
– liniowany, prążki;
– skórka.

Gramatura: 250 i 270 gsm
Formaty: A1 (610 x 860 mm), B1 (700 x 1000mm)

Istnieje możliwość docięcia na wybrany format.
Kategoria: Opakowania Pudełka Karton, tektura
Wyświetleń: 498