Firma KAKADO oferuje  kartony białe i ecru zarówno gładkie, jak i z fakturą – Ivory.

Za­sto­so­wa­nie:
Kartony Ivory  stosowane są do druku wizytówek, zaproszeń, kart okolicznościowych, karnetów, teczek, okładek folderów czy broszur rekla­mo­wo­-pro­mo­cyj­nych, a także do produkcji luk­su­so­wych opakowań.

Metody zadruku:  
Kartony Ivory polecane są przede wszystkim do druku of­f­se­to­we­go, optymalna liniatura rastra to 80 l/cm, sitodruku, ty­po­gra­fii, tampondruku. Po zadruku papiery i kartony mogą być poddane takim procesom jak ka­sze­ro­wa­nie, wy­kra­wa­nie, tłoczenie, bigowanie.
Po wykonaniu próbnego wydruku na danym urzą­dze­niu, istnieje możliwość zadruku w dru­kar­kach la­se­ro­wych i atra­men­to­wych. Jako techniki uszla­chet­nia­ją­ce można stosować tłoczenie, tłoczenie folią, wy­kra­wa­nie i zła­my­wa­nie. La­kie­ro­wa­nie może być za­sto­so­wa­ne po prze­pro­wa­dze­niu prób. Do la­kie­ro­wa­nia re­ko­men­du­je się sto­so­wa­nie lakierów UV.

Sz­cze­gól­ne wła­ści­wo­ści:
- wysoki współ­czyn­nik bieli
- niezwykła gładkość kartonów sa­ty­no­wa­nych
- wysoka sztywność

Aktualnie dostępne faktury:
- sa­ty­no­wa­na (gładka)
- płótno, kratka (flax)
- liniowana, prążki
- skórka

Gramatura: 
- 250 g/m2
- 270 g/m2

Dostępne formaty:
-
A1 (610 x 860 mm)
- B1 (700 x 1000 mm)

Istnieje możliwość docięcia na wybrany format.
Kategoria: Opakowania Pudełka Karton, tektura
Wyświetleń: 116