Firma KAKADO oferuje papiery poligraficzne w kilku wersjach wykończenia.

Papiery powlekane (kredowe): gloss, silk i matt.

Cechy: bardzo wysokiej jakości, dwu­krot­nie powlekany bez­drzew­ny  papier kredowany.  Gładka i jed­no­rod­na po­wierzch­nia, wysoka białość i sztywność papieru, doskonała moż­li­wo­ść zadruku, brak refleksów na po­wierzch­ni papieru.
Dostępne gramatury: 80, 90, 100, 115, 135, 150, 170, 200, 250, 300, 350 g/m2
Za­sto­so­wa­nie : druk wie­lo­barw­ny.  Papier szcze­gól­nie polecany do druku ko­lo­ro­wych pu­bli­ka­cji, katalogów i albumów, folderów i broszur re­kla­mo­wych, pu­bli­ka­cji tech­nicz­nych, książek itp.


Papiery nie­pow­le­ka­ne offsetowe.
Cechy: papier cha­rak­te­ry­zu­je się wysoką białością, dobrymi wła­ści­wo­ścia­mi zadruku oraz wysoką od­por­no­ścią na starzenie się.
Za­sto­so­wa­nie: nadaje się zarówno do druku jedno-, jak i wie­lo­ko­lo­ro­we­go;  formularze, ulotki, foldery, plakaty.
Dostępne gramatury: 60, 70, 80, 90, 100, 120, 170, 240 gsm
Wy­koń­cze­nie po­wierzch­ni: gładkie

Szczegóły produktu:
https://www.kakado.pl/produkt/papiery-niepowlekane-offsetowe/
Kategoria: Surowce i komponenty Papier Papier do druku
Wyświetleń: 510