Firma KAKADO oferuje papiery sa­mo­przy­lep­ne.

W gra­ma­tu­rze: 80 g/m2
Format: 500 x 700 lub 430 x 610 mm
Rodzaje: półbłysk, nacinany i nie­ na­ci­na­ny
Klej: uni­wer­sal­ny, mocny, usuwalny.

Metody dru­kar­skie: druk offsetowy, frek­so­gra­ficz­ny cyfrowy i sitodruk.
Za­sto­so­wa­nie:
etykiety wie­lo­barw­ne, etykiety pro­mo­cyj­ne, opisy produktów,
naklejki ko­lek­cjo­ner­skie, naklejki dla dzieci, wkładki do czasopism.
Kategoria: Surowce i komponenty Papier Papier do druku
Wyświetleń: 369