Już za pół roku - między 21 a 24 kwietnia 2009 roku - odbędzie się 23 edycja Targów Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych POLIGRAFIA.

To największe wydarzenie wystawiennicze dla przemysłu poligraficznego w Polsce jest jednocześnie najdłużej, obok targów TAROPAK, organizowanym spotkaniem specjalistycznym na MTP. Jego pierwsza edycja miała miejsce w 1973 roku.

Efekt synergii źródło atrakcyjności targów

POLIGRAFIA stanowi doskonałe miejsce spotkań biznesowych, wymiany doświadczeń na temat branży, oferowanych nowości i tendencji rozwojowych. To kompendium wiedzy z zakresu maszyn, materiałów oraz usług poligraficznych.Niewątpliwie mocnym atutem tegorocznego wydarzenia będą organizowane w tym samym terminie Międzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych Euro-Reklama OUTDOOR EXPO 2009. Międzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych Euro-Reklama GIFT EXPO 2009 oraz nowe Branżowe Targi Zdobienia Odzieży i Marketingu Tekstylnego TeksPro. Będzie to więc wielkie święto szeroko rozumianego druku, reklamy i druku reklamowego!

Program wydarzeń, prezentacja nowości

Poligrafia to nie tylko bogata i kompleksowa oferta wystawców. Podczas pobytu w Poznaniu można również wziąć udział w licznych seminariach, konferencjach i warsztatach. W ramach ekspozycji specjalnych zorganizowane zostaną m.in.: Miasteczko Drukarń Polskich oraz Salon Druku Wielkoformatowego.

Mamy nadzieję, że podjęte działania i wspólny wysiłek sprawią, że kolejna edycja targów będzie na prawdziwie europejskim poziomie i potwierdzi status jednego z ważniejszych wydarzeń w branży.

ZAKRES BRANŻOWY TARGÓW
- Sprzęt do przygotowania form drukowych
- Maszyny drukujące
- Maszyny i urządzenia introligatorskie
- Urządzenia do uszlachetniania papieru
- Urządzenia do etykietowania
- Urządzenia do produkowania i przetwarzania materiałów poligraficznych
- Maszyny do produkcji opakowań zadrukowanych
- Urządzenia kontrolno-pomiarowe i pomocnicze
- Części zamienne i podzespoły
- Usługi poligraficzne
- Materiały i akcesoria
Więcej informacji: www.poligrafia.mtp.pl
Źródło: ''