W dniach od 19 do 22 maja 2009 r. w Centrum Wystawienniczym w Brnie (Rep. Czeska) odbędą się Międzynarodowe Targi Opakowań, Druku i Komunikacji Marketingowej - EmbaxPrint. Organizatorem Targów jest spółka Veletrhy Brno.

W 2009 roku targi będą obchodzić 40-lecie swojego istnienia. W ciągu tych lat wystawa osiągnęła status wydarzenia międzynarodowego, znanego daleko poza Europą Środkową. Należy dodać, iż w poprzednich targach wzięło udział 537 wystawców z 27 krajów. Ich stoiska odwiedziło ponad 15,5 tys. zwiedzających, wśród których 78 proc. stanowili specjaliści, handlowcy i osoby decydujące o zakupach i inwestycjach.

Zakres tematyczny targów EmbaxPrint 2009 obejmuje opakowania i druk jako narzędzie komunikacji marketingowej z naciskiem na wzornictwo i efektywność. Wśród prezentowanych grup produktowych znajdują się m.in. maszyny do produkcji opakowań, maszyny i urządzenia pakujące, etykiety, techniki reprografii, sprzęt, przyrządy i systemy do pomiarów, badań i sterowania, wyroby papiernicze i drukarskie.Nomenklatura:

1 Surowce i półprodukty
2 Maszyny i przyrządy do uszlachetniania i przetwarzania, do produkcji opakowań i środków opakowaniowych
3 Materiały i środki opakowaniowe, opakowania
4 Maszyny i urządzenia pakujące
5 Etykiety – materiały i technologie
6 Przetwarzanie tekstu i obrazu (pre-press)
7 Maszyny drukarskie i maszyny do przetwarzania druku
8 Technika reprografii
9 Materiały dla przemysłu drukarskiego i reprografii
10 Reklama i marketing
11 Sprzęt, przyrządy i systemy do pomiarów, badań i sterowania
12 Wyroby papiernicze i drukarskie
13 Ochrona środowiska naturalnego, odpady i zużyte opakowania
14 Logistyka w przemyśle papierniczym, drukarskim oraz w branży opakowań
15 Usługi, finansowanie, konsulting
16 Literatura, edukacja, instytucjeStatystyki z poprzedniej edycji:

Łączna liczba wystawców: 537 z 27 krajów
Powierzchnia wystawowa: 17.017 m.kw.
Liczba zwiedzających: 15.595 z 46 krajów, w tym 278 akredytowanych dziennikarzy

Wyniki badań marketingowych, prowadzonych podczas targów:

Wystawcy:

- 37 proc. wystawców zagranicznych
- 22,8 proc. biorących udział w targach po raz pierwszy
- 88,3 proc. jest zdania, ze targi odwiedzili właściwi klienci
- 89,4 proc. wstępnie zrealizowało cele swojego wystąpienia targowego
- 87,8 proc. decyduje się na udział w kolejnej edycji

Zwiedzający:

- 17,2 proc. zwiedzających zagranicznych
- 40,3 proc. odwiedziło targi po raz pierwszy
- 75,4 proc. stanowili specjaliści
- 77,9 proc. to osoby decydujące o inwestycjach i zakupach

Struktura zwiedzających wg specjalizacji branżowej:

Reklama: 11,6%
Logistyka, przemysł maszynowy, elektrotechnika, budownictwo: 5,8%
Przemysł spożywczy: 7,1%
Urzędnicy: 0,6%
Inni: 2,9%
Przemysł kosmetyczny i farmaceutyczny: 2,9%
Branża opakowań: 16,8%
Technika biurowa: 4,6%
Przemysł papierniczy: 10,9%
Przemysł poligraficzny: 36,8

Więcej informacji: www.embax-print.cz

Agencja Promocji Eksportu
Polski przedstawiciel Veletrhy Brno a.s.
Ul. NMP 24 lok. 17
42-200 Częstochowa
tel/faks: 034/ 366 98 88
www.targi.brno.pl
Źródło: ''