Amerykańska firma konsultingowa The Freedonia Group opublikowała raport pt.: „Światowy rynek maszyn opakowaniowych”. Przewiduje ona coroczny wzrost tego rynku o 5% do 2008 roku do wartości 31 mld USD. Stan rynku maszyn opakowalniczych na rok 2005 przedstawiono w dziale Statystyki w branży naszego portalu.

Największy popyt będą wykazywać kraje rozwijające się. Na rynku maszyn opakowaniowych nastąpi znacząca poprawa w stosunku do okresu lat 1998-2003, gdzie obserwowano regres. Jest to odbiciem przyspieszonego rozwoju w krajach rozwijających się i w Europie środkowo-wschodniej. Najważniejsze tezy raportu to:

- Dynamicznie rozwijające się regiony, wskazujące największe zapotrzebowanie na maszyny opakowalnicze to Ameryka Łacińska oraz Azja południowo-wschodnia.

- Zapotrzebowanie na maszyny do opakowań w Chinach będzie rosło o 8% do roku 2008.

- Największymi producentami maszyn do opakowań są Stany Zjednoczone, z produkcją na poziomie 4,9 mld USD w 2004 roku i Japonia, z produkcją 4,1 mld USD.

- Najszybciej rosnącym segmentem w dziale maszyn do opakowań są urządzenia do etykietowania i kodowania paskowego.

Źródło: The Freedonia Group
Źródło: ''