Poniżej przedstawiamy wyniki badań przeprowadzonych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie podczas targów TAROPAK 2008. Wyniki przedstawiają korzystanie przez respondentów z portali, stron internetowych oraz branżowych newsletterów.

Wg MTP odsetek respondowanych podczas targów osób korzystających z portali i branżowych stron internetowych wynosi 30,7% ogółu grupy. Najchętniej zwiedzający odwiedzają serwis www.opakowania.com.pl, na ten adres wskazało 8% respondentów. Ponadto, wśród wypowiedzi powtarzających się przynajmniej dwa razy wystąpiły: www.plastech.pl (2%), „szukam przez google” (1,7%), www.logistyka.net.pl (1,3%), www.tworzywa.pl (1,3%), www.automatyka.pl (0,7%), www.biotechnologia.pl (0,7%), „dotyczące opakowań” (0,7%), www.eplastic.pl (0,7%), www.etransport.pl (0,7%).


Odsetek respondentów odwiedzających regularnie portale i branżowe strony internetowe

9,7% respondentów subskrybuje branżowe newslettery. Najczęściej źródłem jest również serwis www.opakowania.com.pl (1,3%). Podawano również (wynotowano powtarzające się przynajmniej dwa razy): www.logistyka.net.pl (1%), www.plastech.pl (1%), www.tworzywa.pl (0,7%), „Packaging Polska” (0,7%).


Odsetek respondentów prenumerujących branżowe newslettery

Badanie zostało przeprowadzone metodą bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych (face-to-face), respondentami były osoby, które zakończyły zwiedzanie ekspozycji targowej. Badanie miało charakter ilościowy, ankietyzacji poddano 300 osób, próbę dobrano losowo.

Źródło: www.mtp.pl
Źródło: ''