Rząd proponuje, by na produktach alkoholowych umieszczać ostrzeżenie o szkodliwości alkoholu, podobnie jak na opakowaniach papierosów. Zakłada to projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi autorstwa Ministerstwa Zdrowia. We wtorek przyjęła go Rada Ministrów.

Zgodnie z rządową propozycją ostrzeżenie o szkodliwości alkoholu miałoby się znaleźć na każdym opakowaniu napoju alkoholowego przeznaczonego do detalicznej sprzedaży.

Informacja ma dotyczyć szczególnie kobiet w ciąży lub karmiących piersią, niepełnoletnich oraz kierowców. Za zamieszczenie informacji odpowiedzialne będą podmioty wprowadzające alkohol do obrotu, a nierespektowanie przepisu będzie zagrożone karą grzywny.

Rządowa propozycja zakłada, że sprzedaż napojów alkoholowych bez ostrzeżeń będzie możliwa przez rok od dnia wejścia w życie nowych przepisów.

Źródło:
Źródło: ''