Najbardziej naturalną metodą wydłużenia okresu przydatności do spożycia produktów jest pakowanie w atmosferze modyfikowanej, czyli w skrócie MAP. Zobacz dostępne technologie pakowania żywności.

Bezpieczne technologie pakowania żywności

Producenci żywności poszukują technologii pakowania produktów bez ingerencji w ich właściwości fizyczne i chemiczne oraz bez dodatku sztucznych składników. Kryteria te spełania metoda MAP, która zyskuje coraz większą popularność na całym świecie. Ponadto pakowanie w modyfikowanej atmosferze może także stanowić pewne uzupełnienie konserwacji żywności. Istnieje wiele urządzeń zapewniających odpowiednie pakowanie produktów w atmosferze modyfikowanej. Wśród nich znajdziemy maszyny komorowe, formująco-napełniająco-zgrzewające czy termoformująco-napełniająco-zgrzewające. Aby dobrze dopasować technologię i maszynę do produktu, należy zrobić w tej kwestii wstępne rozeznanie.

Komory próżniowe
To urządzenia działające dzięki technologii skompresowanej próżni. Metoda ta pozwala na wyparcie powietrza. Produkt, który ma zostać zapakowany, umieszcza się w woreczku foliowym, który następnie wędruje do komory próżniowej. W zamkniętej komorze w woreczku wytwarza się próżnia. W zależności od pakowanego produktu można dobrać właściwy dla niego tryb pracy komory. Końcowy etap pakowania może być zrealizowany w dwóch technikach zamknięcia. Jedna z nich zapewnia zgrzewanie woreczka w próżni, co oznacza pakowanie próżniowe, druga – działa wypełniając komory mieszaniną gazów, co nosi nazwę pakowania w atmosferze modyfikowanej. Urządzenia te przeznaczone są do drobnej produkcji opakowań próżniowych, omywanych gazem lub pakowanych w AM na potrzeby gastronomii.

Możliwe jest także wykorzystanie komory próżniowej typ króćcowego. Urządzenia te stosują technologię skompresowanej próżni do produkcji opakowań MAP typu hurtowego, worek w kartonie (bag-in-box) dla gastronomii. Metoda ta służy do omywania gazem wyrobów w opakowaniach jednostkowych konencjonalnych, które następnie wkładane są do opakowań zbiorczych  Pakowanie produktów polega na wkładaniu w urządzenia gotowych woreczków foliowych umieszczanych na trzpieniu zgrzewarki. Specjalne wysuwane króćce odsysają próżnię i przed zgrzaniem omywają odpowiednią mieszanką gazów.

Kup pakowarki próżniowe z oferty firmy Zenter! 

Pakowania produktów na tackach 
W zgrzewarkach do pakowania produktów na tackach używa się specjalnych, gotowych form. Technologia ta jest bardzo podobna do pakowania w urządzeniach do termoformowania. Odpowiednia folia zamykająca przykrywa napełnione tacki/torebki. Powietrze jest wysysane w tunelu zamykającym, gdzie dodawana jest mieszanina gazowa. Następnie opakowanie jest zgrzewane przez docisk w wysokiej temperaturze. Urządzenia te mogą być przystosowane dla drobnych wytwórców – urządzenia stołowe, ręczne. Na rynku dostępne są także w pełni zautomatyzowane wersje współpracujące z liniami produkcyjnymi dla większych zakładów.

Urządzenia formująco-napełniająco-zgrzewające 
Tego typu urządzenia obecne są na rynku w układzie pioziomym oraz pionowym.

Urządzenia poziome zwane są maszynami typu flow-pack. Formują one giętkie torebki o zaokrąglonych rogach, tzw. pillow-pack, z pojedynczej rolki folii. Dodatkowo mogą również owijać uprzednio napełnione tacki. Powietrze zostaje usunięte z opakowania metodą podmuchu bądź ciągłym omywaniem gazem. Do tej technologii nie można jednak używać mieszanek gazowych o stężeniu tlenu powyżej 21%, ze względu na obecność gorących szczęk zgrzewających na końcu maszyny. Na rynku obecne są także specjalne układy podające, które pozwalają na montaż urządzenia wtryskującego gaz w celu oczyszczenia produktu przed pakowaniem 
Urządzenia pionowe formują z folii rurę, którą następnie napełnia się produktem. Z reguły jest on zasypywany przez znajdujący się u góry wielogłowicowy układ naważający. Następnie pakowane towary omywane są gazem i zamykane. Podczas pakowania folia przesuwana jest pionowo w dół. 

Urządzenie termoformująco-napełniająco-zgrzewające
Urządzenia te jako materiał opakowaniowy na warstwę spodnią wykorzystują folię termoformowalną. Jest ona rozwijana z rolki, następnie pogrzewana w matrycy formującej i kształtowana w torebki lub tacki. Produkty mogą być wkładane do ukształtowanych torebek ręcznie lub maszynowo. Następnie wykoszystuje się materiał wierzchni, czyli folię pokrywającą. Owija ona napełnioną torebkę lub tackę. Powietrze odprowadzane jest jest z tunelu zgrzewającego, a w to miejsce wpuszczane są gazy ochronne. Opakowanie zamykane jest metodą zrzewania. Ciąg gotowych paczek rozcina się napierw w poprzek kierunku pracy urządzenia, a następnie cięciem wzdłuż  na pojedyncze paczki.