Grupa Kapitałowa BSC Drukarnia Opakowań SA, po raz kolejny uzyskała kilkunastoprocentowy wzrost przychodów ze sprzedaży. Przychody za rok 2013 wyniosły 155 654 tys. zł (137 339 tys. zł w 2012), EBITDA wyniosła 29 336 tys. zł, a zysk netto 17 714 tys. zł. Zarząd zarekomenduje WZA przeznaczenie prawie 29% zysku (4 904 tys. zł) na wypłatę dywidendy. W nadchodzącym czasie Grupa planuje kontynuować strategię rozwoju organicznego oraz inwestycje rozwojowe w obszarze opakowań dla farmacji oraz druku flekso.

BSC: Wzrost sprzedaży i nowe rynki. Zarząd rekomenduje 0,5 zł dywidendy na akcję


Wzrost EBITDA o 14 % był wynikiem wzrostu sprzedaży, głównie do dotychczasowych klientów. Marże operacyjna i EBITDA nie uległy zmianie. Z kolei nieznacznie spadły marże netto i brutto, głównie z powodu wzrostu kosztów amortyzacji a przede wszystkim spadku przychodów finansowych, tj niższych przychodów z lokat bankowych oraz ujemnych różnic kursowych bilansowych.

Rozwój BSC i osiągnięte wyniki są zgodne z naszymi oczekiwaniami z początku 2013 roku. Jesteśmy zadowoleni, że nasi główni klienci, reprezentujący największe koncerny światowe, darzą nas zaufaniem i zwiększają ilość zamówień w naszej Grupie. W głównej mierze zawdzięczamy to przynależności do dużej europejskiej grupy drukarń, za czym idzie gwarancja wysokiej jakości naszych usług oraz szerokie wsparcie z drukarń rozmieszczonych w Niemczech, Szwajcarii no i oczywiście w Polsce. Jest to bardzo istotny czynnik w kontaktach z Klientami koncernowymi, którzy są głównym Targetem Grupy.” - informuje Janusz Schwark, prezes zarządu BSC Drukarnia Opakowań.

DYWIDENDA
W opublikowanym 24 marca raporcie bieżącym Zarząd informuje, iż podjął decyzję o rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy w wysokości 4 904 tys. zł. Oznaczałoby to, iż w przypadku pozytywnej opinii akcjonariusz spółki otrzyma 0,50 zł zysku na jedną akcję. Pozostała kwota, w wysokości 12 027 tys. zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

KONSEKWENTNY ROZWÓJ GRUPY

Zarząd zamierza kontynuować rozwój organiczny Grupy, do czego przyczynić ma się konsekwentna realizacja planów rozwojowych w obszarze opakowań dla farmacji oraz druku flekso.

Spółka zakończyła proces wyspecjalizowania podmiotu zależnego - BSC Pharmacenter Sp. z o.o. w drukarnię opakowań dla przemysłu farmaceutycznego. Jak informuje Janusz Schwark „Dziś z satysfakcją mogę potwierdzić, że cały zakład jest gotowy – wszystkie maszyny i urządzenia są zainstalowane, procedury wdrożone. Wizyty naszych potencjalnych klientów i ich opinie, potwierdzają wysoki standard naszej obsługi. Wierzymy, że nowoczesne powierzchnie w połączeniu z doskonałą infrastrukturą i bardzo wydajnym zapleczem w postaci nowego parku maszynowego, zostaną docenione przez producentów farmaceutyków.”

W celu zaistnienia we wspomnianym segmencie druku flekso, Zarząd podjął decyzję o zakupie nowoczesnej maszyny - Gallus RCS 430, umożliwiającej druki zarówno w technologii flekso, offsetowej, sitodrukowej oraz laminowanie, złocenie na zimno i inne metody uszlachetniania. Maszyna będzie umożliwiała zadruk kartonu i podłoża z materiałów niewsiąkliwych typu PET. Tym samym, Spółka uruchomi produkcję opakowań, ze względu na brak możliwości technologicznych, dotychczas niedrukowanych. - Będzie to uzupełnienie dotychczasowej oferty Grupy. Planujemy, że również część z obecnie produkowanych wyrobów w przyszłości będzie wytwarzana wg nowej technologii, co w efekcie spowoduje zmniejszenie kosztów produkcji i zwiększenie rentowności. Dzięki tej inwestycji będziemy mogli zaopatrywać naszych klientów bardziej kompleksowo. - wskazuje Janusz Schwark. W chwili obecnej trwają ostatnie testy wdrażające maszynę do produkcji.

Segment opakowań z materiałów typu PET drukowanych na maszynach rolowych oraz druk części dotychczasowych opakowań na takich maszynach, jest dla BSC ważnym elementem rozwoju. BSC chce inwestować w ten segment kolejne środki w przyszłości – nie wyklucza budowy osobnego zakładu, nazywając potocznie - Zakładu Flekso.

Zarząd Grupy w dalszym ciągu jest mocno zainteresowany inwestycją na wschodzie – nabyciem większościowego pakietu udziałów lub akcji w podmiot z branży opakowań, aby bezpośrednio na rynku rosyjskim zaopatrywać dotychczasowych klientów. Obecna sytuacja geopolityczna nie zachęca jednak do inwestycji w tamtym regionie, dlatego czas ten Zarząd zamierza poświęcić na spokojne poszukiwanie kolejnych celów akwizycyjnych.

Konsekwentna polityka Zarządu i rozwój Grupy spowodował, iż akcje spółki BSC Drukarnia Opakowań SA wzrosły w 2013 roku o ok. 50 proc.


******************

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Danone, Procter&Gamble, Beiersdorf, McDonald’s czy KFC.

Głównymi odbiorcami są firmy z branży spożywczej i kosmetycznej, m.in. właściciele marek: Nivea, Gillette, Dove, Avon, Dr Irena Eris, Danone, Tchibo, czy Johnnie Walker. BSC jest jedynym dostawcą opakowań kartonowych dla firmy McDonald’s w Polsce.

W ramach współpracy z klientami, spółka zarządza całym procesem tworzenia i logistyki opakowań – począwszy od projektowania ich kształtu, przez produkcję, aż po zarządzanie magazynem.

Inwestorem strategicznym BSC jest firma Colorpack GmbH z Berlina, należąca do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc Packaging Group o 150-letnim doświadczeniu w branży. Colorpack posiada obecnie 37 proc. akcji spółki i głosów na WZA. Wśród znaczących akcjonariuszy BSC znajdują się także Janusz Schwark – Prezes Zarządu oraz Arkadiusz Czysz - Wiceprezes Zarządu.

W skład grupy kapitałowej BSC Drukarni Opakowań wchodzi firma BSC Pharmacenter Sp. z o.o. – podmiot przygotowywany jako wyspecjalizowany dostawca opakowań i ulotek dla farmacji. Siedziba i zakłady Grupy Kapitałowej BSC znajdują się w Poznaniu.


Źródło: ''