Światowy lider w rozwoju PET, Plastic Technologies Inc. (PTI), przeprowadził badania dotyczące wystawiania butelek na promieniowanie UV przed procesem recyklingu.

Butelki PET kontra promienie UV

Według ekspertyzy promienie ultrafioletowe mają poważny wpływ na właściwości fizyczne i cechy wizualne butelek nowej generacji PET. Lepkość, żółtnięcie, opary, to tylko niektóre negatywne cechy, które pojawiają się podczas korzystania z tego materiału. Producenci rPET opracowują procesy, które mają zminimalizować te cechy, w celu utworzenia materiału, który zapewni porządane efekty dla ochrony środowiska oraz wzmocni wlaściwiości odpowiedzialne za wizualność i przetwarzanie produktu. 

Butelki poddawane badaniu nie były wytworzone z gęstego materiału. Promienie słoneczne mogą łatwo przenikać przez kilka warstw ścian bocznych butelki, siągając nawet do tych, znajdujących się w jej dolnej części. Wszystkie efekty, które zostały zaobserwowane podczas tego badania, są sprawą dyskusyjną. Jednak należy wziąć pod uwagę wszystkie możliwe przyczyny żółknięcia, które ograniczają procent mateirału PET pochodzącego z recyklingu i nadającego się do ponownego użycia. Ekspozycja na promieniowanie UV, składowanie butelek na zewnątrz, a nawet ekspozycja w pomieszczeniu z oświetleniem fluorescencyjnym w sklepach detalicznych, mogą być uznane za cechy napędzające do degradacji jakości PET. Im więcej wysiłku zostanie włożone w to, by usunąć wszystkie niedogodności w zakresie jakości, tym większa szansa, że kolejne pokolenia będą posługiwać się materiałami, które znacznie łatwiej przetworzyć dla dobra środowiska.