Systemy CROCODILE firmy BRAMIDAN stosuje się do wyciskania cieczy i zagęszczania materiału. Umożliwiają przy tym minimalne zużycie energii. Już we wrześniu będzie można zapoznać się z możliwościami systemu podczas targów PAKFOOD.

Crocodile na PAKFOOD
Odciśnięty z cieczy materiał jest łatwiejszy do dalszego przetwarzania i recyklingu. Systemy CROCODILE stosuje się do oddzielania cieczy od frakcji stałej lub też usuwania zbędnej cieczy z odpadów.

Seria Crocodile

CROCODILE usuwa płynną zawartość z plastikowych kubków, opakowań, puszek z napojami czy butelek PET. Odciska z wody pulplę papierniczą i inne odpady przemysłowe oraz usuwa wodę z folii w procesach recyklingowych.

Zmniejszenie wagi odpadów dzięki usunięciu płynów umożliwia znaczące obniżenie kosztów wywozu na wysypisko. Odciśnięte odpady mogą być często oddawane również do spalarni.

Wszystkie maszyny serii Crocodile mogą być również wykonane ze stali nierdzewnej i być dostarczone wraz z zasobnikiem do zbierania cieczy.

Seria Crocodile obejmuje następujące modele:

- Crocodile 200
Wydajność: 1-2 m3/hour

- Crocodile 250
Wydajność: 3-5 m3/hour

- Crocodile 300
Wydajność: 4-8 m3/hour

- Crocodile 400
Wydajność: 5-10 m3/hour

Źródło: ''