Zwyczajne, nieskomplikowane etykiety może dziś wyprodukować niemal każdy, jednak tam, gdzie trzeba rozszerzyć przestrzeń barwną Euroskali poprzez kolory specjalne, i gdzie jako dodatkowe możliwości dekoracji występują efekty metaliczne złote lub srebrne, zaczyna się świat Pago Etikettiersysteme. Składają się nań przezroczyste etykiety typu "no-label-look", które jako ważne komponenty opakowań nie są postrzegane jako etykiety; etykiety trójwymiarowe; etykiety przejmujące funkcje zabezpieczające i potwierdzające autentyczność; etykiety "inteligentne", które okazują się odrywalnymi broszurkami informacyjnymi lub reklamowymi i wiele innych rozwiązań XXI wieku.


Nakłady w druku etykiet zmniejszają się, ponieważ dzisiaj nie sprzedaje się już kilku różnych odmian danego produktu, lecz kilkanaście - i do tego jeszcze w opakowaniach o zróżnicowanej wielkości. Ponadto sezonowe wydarzenia, specjalne kampanie reklamowe lub akcje marketingowe generują etykietowe mutacje. Często zmienia się również skład produktów i ustawowe przepisy ich oznaczania. Skraca się cykl wprowadzania nowych towarów z nowym designem opakowania i etykiety. Jednak nie tylko tempo zmian na rynku, coraz to nowe życzenia klientów i zasób ponad 100.000 plików z zadaniami druku określają nadzwyczajny scenariusz produkcyjny w przygotowalni druku Pago.
Prace przygotowawcze trzeba tu wykonać dla jednocześnie pięciu technik druku. Dziewięcioosobowy dział przygotowalni opracowuje w zasadzie wszystkie zlecenia przeznaczone do druku na licznych rotacjach w Pago. Stosuje się tu cyfrową technikę prepress z Esko-Graphics. Zainstalowane na siedmiu stanowiskach roboczych oprogramowanie PackEdge dysponuje wszystkimi narzędziami do produkcji lub interaktywnej obróbki motywu opakowania czy etykiety i według oceny pracowników Pago wyróżnia się zadziwiająco nieskomplikowaną obsługą. Ze względu na efektywność produkcji praktycznie jeszcze ważniejsze jest podłączenie stanowisk roboczych PackEdge do bazującego na architekturze klient/serwer workflow BackStage, który automatycznie steruje licznymi etapami obróbki i wykonuje je. Jeśli chodzi o sprzęt, na którym pracuje oprogramowanie Esko-Graphics, są to komputery dostarczone i serwisowane przez lokalne przedsiębiorstwo. Kierownik działu prepress - Stefan Hiddemann pozytywnie ocenia koncepcję workflow BackStage.
Stefan Hiddemann - kierownik działu prepress, następująco charakteryzuje profil zleceń: "Nasza przygotowalnia i produkcja znajdują się w klasycznym układzie trójstronnym (ze zleceniodawcą lub producentem artykułów markowych i jego agencją. W większości przypadków ustalają oni szczegóły zlecenia zanim dotrze ono do Pago. W następstwie otrzymujemy często dokumenty cyfrowe, w których szczegóły techniczne nie zawsze są dopracowane. Bez wyjaśnienia tych kwestii nasza produkcja w przygotowalni utknęłaby lub przebiegałaby z problemami".
Aby nieprzyjemne niespodzianki nie wychodziły na światło dzienne dopiero podczas obróbki, jeden z pracowników zajmuje się kontrolą cyfrowych zadań. Przy tym lista najczęstszych problemów jest od dawna znana: nieprecyzyjne lub nieprawidłowe definicje kolorów specjalnych, brak zestawów znaków lub zdjęć, nieefektywnie załączone elementy zdjęciowe lub graficzne, kompleksowo lub niepoprawnie utworzone zadania, które powodują konieczność przeprowadzania zmian lub mutacji. "Oczywiste jest, że format PDF znacznie ułatwia nam pracę" - mówi Stefan Hiddemann. Na przykład w segmencie farmaceutycznym ze względu na standaryzację i bezpieczeństwo istnieje tendencja stosowania wyłącznie plików PDF - w dodatku jest to jeden plik, ten sam od początku pracy aż do rozpoczęcia produkcji drukarskiej. To warunkuje oczywiście wysokie wymagania w zakresie generowania takich plików.

Elektroniczny warsztat

Po kontroli wstępnej dane są zapisywane jako pliki PostScriptowe i w kompletnie zautomatyzowanym procesie BackStage konwertowane na format Esko-Graphics GRS (Graphic Spline), który jest bardzo podobny do pliku PDF. Tę konwersję przeprowadza moduł wejścia CertIn wyposażony w licencjonowane technologie Adobe. CertIn przejmuje pliki bezpośrednio, np. w formacie Illustratora lub w formacie PostScript, EPS lub PDF i ewentualnie jeszcze je normalizuje. "Jeśli konwersja jest prawidłowa, oznacza to dla nas, że zadanie jest gotowe do obróbki. Wówczas od konsultantów otrzymujemy wszystkie parametry produkcyjne, jak maszyna drukująca, podłoże drukowe, etapy uszlachetniania itp. i rozpoczynamy montaż w PackEdge" - wyjaśnia Stefan Hiddemann. "Mówiąc montaż mam na myśli to, że koledzy w takim stopniu opracowują plik GRS, iż można go następnie przenieść na film, płytę drukową lub wysłać jako zestaw danych gotowych do naświetlenia". Jeśli chodzi o etapy obróbki, obejmują one typową obróbkę definicji kolorów lub ich oznaczeń, rozłożenie i ponowny montaż dostarczonych projektów graficznych aż do tworzenia etykiet "od zera". Funkcje PackEdge, takie jak zalewkowanie ColorStitch, które generuje dowolnie edytowalne zalewki lub kontrola zalewek i elementów naddrukowanych za pomocą softproofa sprawiają, że cyfrowe przygotowanie do różnorodnych procesów druku jest bezpieczniejsze i można nad nim łatwiej zapanować.

Zautomatyzowane procesy


Etykiety XXI wieku charkteryzują się szeregiem rozwiązań technologicznych zastosowanych w ich produkcji. Generalnie w Pago pozytywnie ocenia się koncepcję workflow BackStage polegającą na przenoszeniu często używanych funkcji i kroków obróbki ze stanowisk roboczych PackEdge na serwer, gdzie są w sposób zautomatyzowany wykonywane. Te etapy obróbki są definiowane w dowolnie konfigurowanych tzw. ticketach, które w celu automatycznej realizacji całych serii funkcji można połączyć i powiązać z kontrolowanymi folderami (hotfolderami). Stefan Hiddemann widzi w tym sensowny powrót do wspomaganego przez serwer przetwarzania w tle, które we wcześniejszych systemach typu klient/serwer w erze systemów operacyjnych VMS rekompensowało niedostateczną wydajność CPU lokalnych stacji roboczych.
"Naszą filozofią jest tryb pracy, w którym system samoczynnie wykonuje ciągle powtarzające się zadania rutynowe i odciąża personel. Nasi pracownicy powinni mieć wolną głowę na rozwiązywanie problemów, powinni "wgryźć się" w zlecenia druku, opracowywać rozwiązania przystosowane do potrzeb druku i efektywnie tworzyć motywy etykiet. W przypadku zadań z 12 separacjami barwnymi i tak wymagana jest stale pełna koncentracja" - mówi kierownik działu prepress. Formy drukowe dla dominującej procedury druku, jaką jest typodruk rotacyjny, offset i sitodruk powstają w całości w Pago.
W celu naświetlenia filmów Esko-Graphics FlexRIP wysyła do naświetlarki Agfa Avantra 44 zripowane i zrastrowane dane w formacie TIFF-G4. Do produkcji płyt offsetowych i fleksograficznych stosowane są procedury CtP. Dane dla płyt Flexo-CtP są cyfrowo powielane w Pago i następnie wysyłane za pomocą systemu Esko-Graphics do cyfrowej naświetlarki do płyt fleksograficznych CDI Compact, a następnie przenoszone na płyty wywoływane w procesie Cyrel FAST. Przed ostatecznym drukiem szczególne znaczenie ma wykonanie wydruków kontrolnych, które obecnie wykonywane są w Pago na urządzeniu Cromalin Digital b2 firmy DuPont.

Indywidualizacja

Do oprogramowania Step & Repeat specjaliści z Esko-Graphics zaprogramowali zindywidualizowane funkcje i profile użytkownika. Oprogramowanie to eliminuje błędne wprowadzenia podczas zautomatyzowanego montażu formy dla różnych procedur druku i w istotny sposób upraszcza obsługę. Zastosowanie w prepressie cyfrowej technologii optymalnie racjonalizuje produkcję i sprawia, że Pago jest w stanie ciągle opracowywać innowacyjne i nieszablonowe etykiety.

Budynek firmy w Achtal-Aich

www.pagoaich.de

Artykuł pochodzi z czasopisma Packaging Polska nr 05/04
Źródło: ''