Rynek europejski jest dość zmienny. Branża folii aluminiowej niedawno podniosła się z kryzysowej sytuacji. Obecnie szykuje kolejny wzrost.

Dostawy na Europejskim Rynku Folii Aluminiowej

Europejski rynek krajowy dla folii aluminiowej szykuje kolejny wzrost. Dostawy poprawiły się o 0,3% w porównaniu z tym samym okresem w roku 2014. Oznacza to, że deficyt na wszystkie dostawy zmniejszył się do zaledwie 0,7%, w porównaniu ze znacznym spadkiem od 2,5% widocznym w pierwszych trzech miesiącach 2015 roku, na podstawie nowych danych opublikowanych przez EAFA , Europejskie Stowarzyszenie Folia Aluminiowej.

Od stycznia do czerwca EAFA wyliczyło 439.300 ton dostaw (w porównaniu z 442.200 tonami za pierwsze sześć miesięcy 2014 roku). Raz jeszcze wskaźniki pokazały wzrost o 4,5%, kontynuując sukces osiągnięty na koniec ubiegłego roku. Popyt na używane głównie dla gospodarstw domowych elastyczne opakowania i folię spadł o 3,2%, poprzez wysoki spadek eksportu. Jednak liczba ta, to prawie połowa odnotowanego w pierwszym kwartale popytu na rynku ogólnokrajowym. Biorąc pod uwagę silną konkurencję z innych części świata, eksport spadł o 7,8%, czyli o połowę w porównaniu z poprzednim. 

Dane zgromadzone przez EAFA pokazują pewną stabilność europejskiego rynku folii aluminiowej, utrzymującą się podczas zawirowań gospodarczych w strefie euro. Korzyści wynikacjące z funkcji folii aluminiowej, jako materiału chroniącego cenne produkty żywnościowe i pomagającego redukować straty żywności, sprawiają, że ma ona jeszcze większe znaczenie na rynku opakowań. Europejskie rynki nie odbudowują się jednak tak szybko z powodu bardzo dużej konkurencji i wrażliwości na zmiany cen.