Firma Smurfit Kappa ma na swoim koncie znaczące postępy w dążeniu do tego, by stać się przedsiębiorstwem w pełni zrównoważonym i opartym na gospodarce o obiegu zamkniętym, zgodnie z jej najnowszym opublikowanym Raportem Zrównoważonego Rozwoju (SDR).

Smurfit Kappa podejmuje kolejne działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

Lider w dziedzinie opakowań zrealizował w 2018 r. szereg kluczowych projektów, wśród których na uwagę zasługuje uruchomienie inicjatywy Better Planet Packaging, dążącej do zmniejszenia ilości odpadów opakowaniowych poprzez tworzenie bardziej zrównoważonych rozwiązań w tym zakresie, dzięki możliwościom projektowania, innowacji i recyklingu. Inicjatywa wzbudziła ogromne zainteresowanie klientów, którzy chcieliby zastąpić materiały niepodlegające recyklingowi opakowaniami papierowymi. 

Przedstawiono ambitny nowy zestaw celów w zakresie zrównoważonego rozwoju dla wszystkich obszarów, które spełniły lub przekroczyły poprzednie założenia przed terminem wyznaczonym na rok 2020. Firma Smurfit Kappa od dawna angażuje się w osiąganie rzeczywistych i wymiernych postępów w realizowaniu pięciu strategicznych priorytetów zrównoważonego rozwoju w następujących obszarach: lasy, zmiany klimatyczne, wody, odpady i ludzie. 

O ile opakowania papierowe Smurfit Kappa są wytwarzane na bazie materiałów odnawialnych i nadających się do recyklingu, sam proces produkcji papieru jest energochłonny. Po raz kolejny poczyniono znaczne postępy w realizacji projektu dotyczącego zmian klimatycznych. Firma poinformowała, że względna emisja CO2 pochodząca z paliw kopalnych zmniejszyła się o 29% w porównaniu z rokiem bazowym 2005. Smurfit Kappa koncentruje się na efektywności energetycznej i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (np. biomasy) tam gdzie to możliwe. 

Raport zawiera również przykłady projektów, w których Smurfit Kappa wspiera lokalne społeczności, aby przyczynić się do ich rozwoju gospodarczego i społecznego. Firmie zależy na dalszym zapewnianiu dobrostanu i poprawie jakości życia w obszarach kluczowych dla przyszłości, takich jak edukacja i generowanie dochodów. 

Inną ważną informacją przedstawioną w raporcie jest fakt dalszego uwzględnienia Smurfit Kappa w rejestrze zrównoważonych inwestycji FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, STOXX Global ESG Leaders oraz Ethibel. 

Tony Smurfit, CEO Grupy, skomentował:

- „Dzisiejszy raport przedstawia postępy, które Smurfit Kappa nadal czyni w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jako liderzy w dziedzinie opakowań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju jesteśmy odpowiedzialni za sprostanie wyzwaniom, przed którymi stoi dziś środowisko naturalne i społeczeństwo. W ramach inicjatywy Better Planet Packaging zobowiązaliśmy się do wykorzystania naszego potencjału w zakresie projektowania i innowacji w celu ochrony przed powstawaniem odpadów.” 

Steven Stoffer, wiceprezes Grupy ds. rozwoju w Smurfit Kappa, dodał:

- „Niniejszy raport jest dowodem na wiodącą w branży przejrzystość i pokazuje, w jaki sposób Smurfit Kappa czyni postępy we wspieraniu celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju do 2030 roku. Dla Smurfit Kappa zrównoważony rozwój to nie tylko łagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszanie nieefektywności. Aby opakowanie było rzeczywiście zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, musi być produkowane i projektowane w sposób zrównoważony oraz ulegać biodegradacji w stosunkowo krótkim czasie po wielokrotnym użyciu. Opakowania papierowe mają wyjątkowy potencjał do realizacji tego celu.”  

 

Zobacz Raport Zrównoważonego Rozwoju 2018


Źródło: Smurfit Kappa