Zakończyło się zbieranie pustych butelek PET w ramach siódmej edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”®, której inicjatorem jest Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”®. We Włocławku i okolicach koordynatorem lokalnym był ANWIL SA.

We Włocławku najmłodsi już siódmy raz zaangażowali się w tą akcję. W tym roku dzieci z 10 szkół podstawowych i 16 przedszkoli zbierały puste plastikowe butelki PET. W akcji wzięło udział 3.972 dzieci. Zebrano 339.437 butelek. Podczas finału akcji, który odbył się 24 kwietnia zaprezentowano wyniki, a wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i dyplomy pamiątkowe.

W tym roku oprócz standardowych działań we wszystkich placówkach biorących udział w VII edycji „Drzewko za butelkę”® ogłoszone zostały konkursy, które towarzyszą tegorocznej Akcji: na najciekawszy plakat, na wykonanie „Ekologicznego słowniczka przedszkolaka” i „Szkolnego leksykonu ekologicznego”.

Przypomnijmy, że „Drzewko za butelkę”® to akcja łącząca w sobie edukację ekologiczną, aktywność społeczną oraz troskę o środowisko naturalne, własne miasto i gminę. W zamian za zebrane puste butelki PET przedszkola i szkoły biorące udział w akcji otrzymują sadzonki drzew, w tym roku - 270, które posadzą w swoim bezpośrednim otoczeniu. Tegoroczna edycja toczyła się w 9 miejscowościach, w których działalność prowadzi 13 firm - realizatorów Programu „Odpowiedzialność i Troska” oraz w Koninie, gdzie swoją siedzibę ma Starostwo Powiatowe.

Źródło: www.anwil.pl
Źródło: ''