Rosnąca rola i znaczenie opakowań w życiu człowieka i związany z tym, rosnący udział przemysłu opakowań w gospodarce, skłaniają do popularyzacji i upowszechniania wiedzy z zakresu gospodarki opakowaniami.

Coraz częściej pojawiają się pytania konsumentów czy chleb w opakowaniu z folii, a mleko z kartonu nie szkodzą zdrowiu? Czy tworzywo, z którego wykonana jest butelka do napojów nie zawiera substancji rakotwórczych? Co zrobić ze zużytym już opakowaniem? To zaledwie próbka pytań dotyczących opakowań, ich bezpieczeństwa, sposobu produkcji i szerzej gospodarki opakowaniami. Pytania te, jak również często występujący brak jednoznacznych na nie odpowiedzi wskazują na potrzebę podjęcia szerokiej akcji upowszechniania i popularyzacji wiedzy o opakowaniach. O tym z jakich materiałów się je wytwarza, o sposobach i systemach ich produkcji i o tym, w jaki sposób same opakowania wpływają na przechowywane w nich produkty.

Potrzebę takich działań dostrzegli delegaci na Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Opakowań. Dlatego ustalono, iż tego rodzaju działalności sprzyjać będzie ustanowienie w kalendarzu „Dnia Opakowań”. Polska Izba Opakowań zachęca aby to właśnie w tym dniu zintensyfikowć działania na rzecz upowszechnianie wiedzy o współczesnych opakowaniach, ich wytwarzaniu i wykorzystywaniu. Ustanowienie „Dnia Opakowań” ma wskazać najlepszy czas do organizowania różnorodnych akcji i przedsięwzięć prezentujących projektantów i producentów opakowań. To z okazji „Dnia Opakowań” mają być wręczane różnego rodzaju nagrody i wyróżnienia w konkursach z zakresu problematyki opakowań. To w tym okresie tematyka opakowań ma przyciągnąć uwagę mediów. W tym okresie mają być otwarte bramy fabryk opakowań, materiałów opakowaniowych oraz maszyn i urządzeń do pakowania aby każdy mógł się zapoznać z procesem produkcyjnym.

Polska Izba Opakowań ma również w planach założenie „Księgi Zasłużonych dla Przemysłu Opakowań”. W księdze tej będą zapisywane osoby i firmy szczególnie zasłużone dla rozwoju przemysłu opakowań w Polsce. Przewiduje się, iż pierwsze tego rodzaju wyróżnienia zostaną przyznane z okazji „Dnia Opakowań” w 2008 roku.

W roku 2007 Polska Izba Opakowań wyznaczyła „Dzień Opakowań” na 18 września. Dzień ten przypada w tygodniu, w którym w Poznaniu organizowane są Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD. W tym samym miejscu i w tym samym czasie, organizowane są Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych i Gastronomii POLAGRA FOOD. Targi na których swoją ofertę prezentować będą producenci żywności. Przemysł środków spożywczych i żywności jest największym użytkownikiem opakowań (ok.70 % produkowanych opakowań).

Informując o tegorocznym „Dniu Opakowań” - Polska Izba Opakowań zachęca producentów opakowań i wszystkie firmy związane z gospodarką opakowaniową oraz środki masowego przekazu do zintensyfikowania działań na rzecz popularyzacji problematyki opakowań. Polska Izba Opakowań na miarę swoich możliwości monitorować będzie tę akcję a po jej zakończeniu (koniec września) dokona jej oceny i postara się usatysfakcjonować, najbardziej aktywnych i efektywnych jej uczestników. Ustanowienie i określenie w kalendarzu „Dnia Opakowań” w żadnym przypadku nie oznacza, iż działań na rzecz popularyzacji problematyki opakowań nie można prowadzić w innych terminach. Oczywiście, że można i trzeba. Jednak Polska Izba Opakowań zachęca aby kulminacja, nasilenie, koncentracja tych działań miała miejsce w tygodniu, w którym w kalendarzu zaznaczony będzie „Dzień Opakowań”.


Źródło: ''