Podczas 8 Poznań Maratonu Organizatorzy wspólnie z Fundacją RECAL przygotowali specjalny program edukacji ekologicznej. Dotyczy on selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie odzysku aluminiowych puszek po napojach. Fundacja RECAL przygotuje stoisko informacyjne na temat recyklingu alu-puszek oraz gry i konkursy.

Poprzez gry i zabawy sportowe oraz z wykorzystaniem surowców wtórnych będziemy uświadamiać dlaczego warto odzyskiwać surowce wtórne. Dzieci i młodzież zapraszamy do udziału w naszych konkurencjach. Przygotowaliśmy dla nich wiele atrakcyjnych nagród (magnesy, długopisy, puszki-skarbonki, smycze na klucze, torby bawełniane, koszulki). Wśród konkurencji będą m. in.: sztafeta, slalom między surowcami wtórnymi, rzut puszką do celu, konkursy plastyczne i muzyczne.

Dodatkową ciekawostką będzie specjalne urządzenie w systemie odzysku alu-puszek jakim jest „recancykler”. Jest to elektroniczny automat do zbiórki pustych puszek po napojach. „Recancyklery” są elementem ogólnopolskiego systemu odzysku puszek organizowanego przez recan Organizację Odzysku S.A. Celem tego systemu jest ułatwienie konsumentom przekazywania puszek po napojach do recyklingu oraz dążenie do zapewnienia wzrostu poziomu odzysku i recyklingu puszek po napojach. Projekt realizowany jest we współpracy z IKEA Polska umożliwia zbiórkę puszek na terenie sklepów i centrów handlowych tej sieci. Środki finansowe za zebrane puszki są przeznaczane na zakup obiadów dla dzieci w ramach akcji „Pajacyk” Polskiej Akcji Humanitarnej.

Na stoisku Fundacji RECAL będzie dostępny „recancykler”, do którego można przynieść puste aluminiowe puszki po napojach. Ważne jest, aby puszki te nie były zgniecione! Każdy kto przyniesie te cenne zużyte opakowania otrzyma specjalne nagrody według schematu:
3 alu-puszki po napojach = 1 magnes
9 alu-puszek = 1 długopis lub 1 smycz na klucze lub 1 puszka-skarbonka
12 alu-puszek = 1 torba bawełniana
30 alu-puszek = 1 koszulka

Prosimy o przyniesienie ze sobą pustych puszek po napojach! Środki finansowe za zebrane puszki zostaną przeznaczane na zakup obiadów dla dzieci w ramach akcji „Pajacyk” Polskiej Akcji Humanitarnej.

Jesteśmy przekonani, że Maraton przyczyni się nie tylko do promocji zdrowego stylu życia, ale i proekologicznych zachowań.
Źródło: ''