Zapoczątkowane w Walii w latach 1970. etykietowanie w formie (IML) zostało pierwotnie rozwinięte dla przemysłu medycznego i farmaceutycznego w celi uniknięcia zdzierania etykiet z instrukcjami. IML to proces, w którym etykieta jest wkładana do formy przez rozpoczęciem formowania wtryskowego; etykieta staje się integralną częścią produktu końcowego.

Tradycyjne metody dekoracji lub etykietowania produktów obejmują drukowanie bezpośrednio na ich powierzchni. Ta metoda, często nazywana tampodrukiem, jest czasochłonna i powoduje zabrudzenia, a także charakteryzuje się niską jakością. Etykiety można wydrukować, a następnie przykleić do produktu. Również ta metoda jest czasochłonna, a producenci ponoszą ryzyko związane z użyciem niskiej jakości kleju, powodującego odpadanie lub zdzieranie się etykiet. Jedną z głównych korzyści metody IML jest skrócenie procesu produkcyjnego, co umożliwia zaoszczędzenie czasu i środków finansowych. Ponieważ etykieta jest mocowana do produktu na etapie formowania wtryskowego, nie jest konieczny dodatkowy proces drukowania etykiety na produkcie lub jej przyklejenia.Browarnictwo przechodzi na metodę IML

Firma UB Plastics wytwarza każdego roku miliony formowanych z plastiku produktów dla przemysłu browarniczego. W jej fabryce w Wielkiej Brytanii wszystkie procesy formowania są wykonywane wewnątrz zakładu, a podczas drukowania wykorzystywane są różne metody, w zależności od produktu i budżetu.

Ostatnio, dla głównych browarów, firma rozwinęła produkcję plombowanych zatyczek w celu zabezpieczenia piwa podczas przewozów i przechowywania. Dla tych firm jakość ma bardzo istotne znaczenie i firma UB Plastics nieustannie poszukuje sposobów doskonalenia dostarczanych produktów.

„Pierwszy system został tu zainstalowany w roku 2003” – wyjaśnia Andy Cox z firmy UB Plastics. „Mimo, że technika była stosowana już od jakiegoś czasu w przemyśle medycznym, stanowiła nowość w branży, której jesteśmy dostawcą. Naszym celem jest zawsze dostarczenie klientom najlepszych jak to możliwe produktów, a technologia In Mould Labelling pomogła nam zwiększyć konkurencyjność”.

Obecnie firma używa dwu głównych linii IML do wytwarzania plombowanych zatyczek. Najnowsza linia składa się z maszyny do formowania wtryskowego Enaiviv połączonej ze zrobotyzowanym systemem ramion i magazynem etykiet. W tym systemie jednocześnie jest wytwarzanych osiem nasadek.

Pocięte, oczekujące na wydrukowanie etykiety są umieszczane w magazynie z boku maszyny do formowania wtryskowego i umieszczane pod próżnią w formach. Jednak w tych warunkach w przypadku wyłączenia próżni przed wtryskiem polimeru do formy, etykiety wypadną. Konieczne jest zapewnienie sposobu utrzymania etykiet w odpowiednim położeniu. W tym miejscu generowanie elektrycznosci statycznej staje się kluczowym elementem metody IML.Podczas przenoszenia etykiet z magazynku do form przechodzą one przez belkę ładującą 993R firmy Meech, nadający im ładunek ujemny.Belka ładującą jest zasilana przez generator elektryczności statycznej, wytwarzający kontrolowany poziom ładunku elektrostatycznego, tworzącego tymczasowe wiązanie między materiałami, z których jeden musi być izolatorem. Ten ładunek następnie utrzymuje umieszczone pionowo w formach etykiety na miejscu.Firma UB Plastics stwierdziła, że system generujący elektryczność statyczną firmy Meech jest łatwy w instalacji a możliwość zdalnego włączania i wyłączania urządzenia jest szczególnie użyteczna w warunkach pracy w fabryce. Oznacza to, że urządzenie może być sterowane w sprzężeniu z działaniem maszyny. Jako dodatkowe zabezpieczenie, w urządzenie wbudowano funkcję automatycznego wyłączania. W przypadku wykrycia przeskoku iskry urządzenie przerywa pracę, co zmniejsza niebezpieczeństwo uszkodzenia sprzętu i przetwarzanych materiałów.

Mimo względnej prostoty procesu, firmy, które zamierzają zainstalować system IML muszą się liczyć z pewnym pułapkami. Inżynier systemowy firmy Meech współpracował z firmą UB Plastics w celu zapewnienia płynnego przebiegu procesu i rozwiązania poszczególnych problemów dotyczących materiału etykiet i przenoszenia próżniowego.

Autor: Alan Chawick, Meech International
Źródło: ''