Francuska firma HTS (Haute Technologie du Soufflage), specjalizująca się w produkcji maszyn do rozdmuchu opakowań z PET, zaprezentuje zalety swoich nowych urządzeń podczas targów TAROPAK 2008, które odbędą się w dniach od 15 do 18 września w Poznaniu.

Opierając się na 25-letnim doświadczeniu i wysokim poziomie technicznym własnego biura studiów i projektów, firma HTS skonstruowała ELS – gamę nowatorskich rozdmuchiwarek zapewniających obniżenie kosztów eksploatacji oraz optymalizację parametrów i jakości butelek.

Posiadające modułową konstrukcję maszyny ELS są urządzeniami uniwersalnymi o dużym zakresie regulacji, zaprojektowanymi tak, by można je było dostosowywać do wymogów poszczególnych zakładów przemysłowych danej branży i umożliwiającymi ponowne wykorzystanie istniejących form na innych maszynach. Zmniejszenie ilości ruchomych części mechanicznych pozwoliło zwiększyć niezawodność, a rozciąganie preform z zastosowaniem silników elektromagnetycznych umożliwiło przyspieszenie tempa pracy. Udoskonalono też sterowanie przemieszczaniem pręta do rozciągania, z punktu wyjścia do punktu docelowego, co umożliwia zmiany prędkości w zależności od stosowanego programu.

Dzięki optymalizacji dokładności rozgrzewania, rozciągania i rozdmuchu, ta konkurencyjna cenowo gama urządzeń posiada wyjątkowe dla procesu produkcji zalety:

- wydajność od 5 000 do 60 000 butelek/godz
- rozdmuch wszelkiego typu preform jednowarstwowych (PET, PEN, PP, LACPET, PLA) lub wielowarstwowych,
- szeroki zakres wyboru pojemności butelek produkowanych na jednej maszynie : od 50 ml do 5 000 ml (a nawet do 10 l lub 20 l w specjalnej wersji ELS),
- szczególny sposób rozgrzewania preform butelek o specjalnym kształcie (z przesuniętą szyjką, butelek płaskich …),
- możliwość jednoczesnego rozdmuchu rozmaitych kształtów i pojemności na tej samej maszynie.

Maszyny rozdmuchowe ELS mogą formować wszelkiego typu butelki : okrągłe, kwadratowe, prostokątne, z przesuniętą szyjką, butelki płaskie lub o złożonym bądź specjalnym kształcie (typu « hot fill »), słoiki i dzbanki, a wszystko to dla różnorakich zastosowań : do wody mineralnej, napojów gazowanych, soków owocowych, detergentów, środków ochrony roślin, alkoholu, piwa, octu winnego, mleka świeżego i przeznaczonego do długiego przechowywania itp.

Maszyny sterowane są przy użyciu systemu wykorzystującego PC’ najnowszej generacji, wyposażone, w zależności od potrzeb, w łącza Ethernet lub WiFi dla lepszego zarządzania przebiegiem procesu. Dotykowy ekran zapewnia niezrównany komfort oraz prostotę użytkowania i funkcjonowania.

Przy gwarantowanej 98-procentowej wydajności i 0,1-procentowym wskaźniku odrzutów z produkcji, gama maszyn do rozdmuchu ELS może stanowić wzór w dziedzinie rozdmuchu, zapewniając jednocześnie dużą wydajność, wysoką jakość oraz zmniejszenie kosztów - wysokiej jakości rozdmuch przy niższym ciśnieniu (zaledwie 25 barów) pozwolił znacząco ograniczyć zużycie powietrza i energii cieplnej, zmniejszyć wymiary zewnętrzne i ciężar urządzeń oraz poważnie obniżyć koszty konserwacji i utrzymania.

Więcej na www.hts-info.com
Źródło: ''