Firma Skymark Packaging Solutions Ltd produkuje w zakładzie w Ilkeston w hrabstwie Derbyshire ponad 250 000 polietylenowych toreb i worków o szerokim zakresie zastosowań, w tym do pakowania przekąsek i dla specjalistycznych produktów z rynku higieny osobistej.

Skymark blisko współpracuje ze swoimi klientami aby zapewnić dostarczanie odpowiednich produktów dla określonego zastosowania. W szczególności mają rozległe doświadczenie w stosowaniu specyficznych rozwiazań do produkcji wyrobów higieny osobistej, wytwarzając worki dla wielu marek o zasięgu międzynarodowym. Ładunki elektrostatyczne na maszynach do wytwarzania worków zawsze stanowiły problem, dlertego też Skymark używa od wielu lat rozwiązań umożliwiających kontrolę elektryczności statycznej.

Niedawno firma Skymark stanęła w obliczu szczególnego problemu podczas pracy dla jednego z klientów prowadzących zautomatyzowane pakowanie papieru toaletowego. Worki dostarczone przez Skymark są umieszczane w maszynie pakującej, po czym rozpoczyna się proces pakowania. Jednak z powodu występowania ładunków elektrostatycznych napełniany worek przyciąga kolejny worek na linii, powodując jego przedwczesne otwarcie. Występuje zablokowanie, powodujące zatrzymanie maszyny do czasu usunięcia problemu.

Świadoma sukcesów związanych z kontrolowaniem elektrostatyki w swojej fabryce wykorzystującej systemy Meecha w Ilkeston, firma Skymark poprosiła firmę Meech o wysłanie przedstawicieli do zakładu należącego do klienta i przedyskutowanie problemu ładunków elektrostatycznych i ich wpływu na proces. Po rozszerzeniu zakresu wiedzy klient firmy Skymark zdał sobie sprawę, że również potrzebuje urządzeń umożliwiających kontrolę elektryczności statycznej występującej w procesie produkcyjnym. Zamontowane elastyczne dysze jonizujące model 261 i sterownik model 977v3 firmy Meech spowodowały znaczne zmniejszenie poziomów ładunków elektrostatycznych i redukcję czasów przestojów. Zapewniło to równomierną i efektywną pracę linii pakowania oraz usprawnienie w znacznym stopniu procesu pakowania.

„Dzięki firmie Meech problem ten został rozwiązany”, powiedział Leon Bowler, kierownik ds. przetwarzania w firmie Skymark. „Zawsze z przyjemnością obserwujemy zmniejszanie przez ich produkty elektrostatyki występującej w naszej fabryce oraz sytuacje, kiedy nasi klienci napotykający problemy mogą skontaktować się z firmą Meech jako podmiotem zewnętrznym w celu wyjaśnienia problemów, jakie elektryczność statyczna może spowodować w procesie pakowania. Mają wiedzę i odznaczają się profesjonalizmem, postrzegamy ich jako partnerów, którzy pomagają nam pomagać naszym klientom”.


Źródło: ''