Umieszczana na kodzie kreskowym, etykieta TRACEO® bazuje na chronionej patentem i bardzo nowatorskiej technologii, polegającej na wykorzystaniu mikroorganizmów do symulacji rzeczywistej utraty świeżości produktu, na który jest nanoszona.

Ostatnie dziesięciolecie zostało naznaczone poważnymi problemami związanymi z żywnością (ptasia grypa, choroba szalonych krów, listerioza, dioksyny, pryszczyca), które osłabiły zaufanie konsumentów do produktów spożywczych, a nawet do całej branży spożywczej. Konsumenci są teraz bardzo nieufni w stosunku do spożywanych produktów spożywczych, mnożą się znaki jakości i wskazania dotyczące pochodzenia towarów i upowszechniają się techniki monitorowania produktów w celu umożliwienia dokładnego ustalenia obiegu przetwarzanego produktu spożywczego, od momentu jego wytworzenia, aż po spożycie.

W chwili obecnej, francuska firma CRYOLOG podejmuje problematykę zdrowia publicznego, związaną z przerwaniem ciągłości łańcucha chłodniczego, umożliwiając optymalizację oceny świeżości produktów. Opracowała bowiem unikalną w skali światowej technikę określania świeżości produktów o nazwie TRACEO®. Najbardziej konkretnymi zastosowaniami TRACEO® jest monitoring świeżych produktów spożywczych w sieciach super- i hipermarketów oraz posiłków i kanapek w branży gastronomicznej. TRACEO® znajduje również liczne zastosowania w służbie zdrowia (identyfikowalność szczepionek, pojemników z krwią …).


Widok nałożonej na kod kreskowy etykiety TRACEO®

Będąca mikrobiologiczną próbką kontrolną braku ciągłości łańcucha chłodniczego, TRACEO® jest samoprzylepną etykietą nowej generacji - Integratorem Czasowo-Temperaturowym – programowanym w zależności od charakterystyki monitorowanych produktów. Składająca się z żelu i mikroorganizmów spożywczych, etykieta TRACEO® zabarwia się i staje się nieprzejrzysta z chwilą gdy produkt traci przydatność do spożycia, bądź to w wyniku krytycznej kumulacji przerw w ciągłości łańcucha chłodniczego, bądź wówczas gdy przekroczony jest termin przydatności do spożycia, jeżeli produkt był właściwie przechowywany. Po nałożeniu na kod kreskowy, etykieta, która się zabarwi i stanie się nieprzejrzysta, uniemożliwia odczytanie tego kodu, co pozwala na automatyczne i systematyczne wykrywanie produktów nieprzydatnych już do spożycia.Widok nałożonej na kod kreskowy etykiety TRACEO®: z lewej produkt świeży - z prawej etykieta stała się nieprzeźroczysta po upłynięciu terminu zdatności do spożycia

Etykieta TRACEO® aktywowana jest z chwilą jej nałożenia, a klient uruchamia jej funkcjonowanie. TRACEO® umożliwia w ten sposób kontrolę świeżości produktów od momentu opuszczenia linii produkcyjnej, poprzez cały łańcuch logistyczny, półki w supermarketach, aż po lodówkę konsumenta.

Innowacyjność i skuteczność TRACEO® przysporzyły firmie CRYOLOG wielu nagród i wyróżnień w tym, w roku 2005, pierwszej nagrody w kategorii Oskarów branży Opakowań, nagrody za innowacyjność przyznawanej przez Konwent Dostawców Przemysłu Spożywczego oraz pozwoliły uzyskać wsparcie francuskiej Agencji d/s Innowacji OSEO ANVAR. Etykieta TRACEO® zyskała też uznanie środowisk naukowych i przemysłowych. Jest ona stosowana przez liczące się podmioty branży gastronomicznej, takie jak ELIOR (numer 2 w Europie), czy sieci dystrybucji, takie jak CORA, która posiada 60 hipermarketów, a jej roczne obroty wynoszą 10 miliardów euro.


Źródło: ''