Firma Ferax prezentuje urządzenie do pakowania butelek tworzywowych.

Maszyna spełnia następujące funkcje:
- odbiór butelki (butelek) z maszyny rozdmuchowej (innej),
- ustawienie odebranych butelek w rzędzie, po osiągnięciu żądanej ilości butelek w rzędzie jest on opuszczany na tacę kartonową. Zwracamy uwagę na to rozwiązanie konstrukcyjne; jest ono o tyle istotne, że rząd butelek zbierany jest powyżej górnej krawędzi boków kartonowej tacy;
- po ustawieniu rzędu butelek na tacy kartonowej maszyna "zbiera" następny ich rząd i ustawia na kartonie, przesuwając poprzednie rzędy;
- po zapełnieniu tacy jest ona automatycznie przesuwana i ustawiania na palecie (lub innych miejscu/przyrządzie zgodnie z potrzebami użytkownika);
- stelaż wraca automatycznie po następną tacę.

W chwili obecnej urządzenie obsługuje maszynę rozdmuchową o wydajności 3000 butelek PET na godzinę(o pojemnościach 0,5 l/ 1 l).

Urządzenie zostało zaprojektowane w systemie modułowym, oznacza to że poszczególne jego podzespoły mogą być adaptowane do indywidualnych potrzeb użytkownika takich jak:
- rodzaj maszyny produkcyjnej, ew. wysokość od poziomu podłogi z której ma następować odbieranie butelek (pojemników),
- wielkość butelki (pojemnika),
- w zakresie 500 ml - 2 l,
- w zakresie 200 ml - 500 ml, (docelowo również dla kanistrów do 5 l),
- wielkość tacy kartonowej, ilość butelek (pojemników) w rzędzie, ilość rzędów na tacy,
- ilość tac na palecie.

Zobacz film prezentujący możliwości opisywanego urządzenia.

Źródło: Ferax Sp. z o.o. - www.ferax.waw.pl
Źródło: ''