Nowym prezesem zarządu został Hans Van Bylen, współpracujący z firmą od 1984 roku. Hans Van Bylen zastąpił Kaspera Rorsteda, który zasiadał w zarządzie przez 11 lat.

Firma Henkel ma nowego prezesa

Nowy prezes przejął stanowisko z dniem 1 maja 2016 r. Hans Van Bylen posiada wieloletnie międzynarodowe doświadczenie w firmie, odpowiednie zdolności zarządcze oraz pasję, która jest niezbędna do biznesu. W trakcie ostatnich 31 lat zajmował on kierownicze stanowiska w dwóch działach firmy - Laundry & Home Care oraz Beauty Care. W ramach zakresu obowiązków Hans Van Bylen początkowo obsługiwał Belgię, a następnie kraje Beneluksu, później Francję, Europę Zachodnią, Bliski Wschód, Afrykę, Amerykę Północną, Azję i Pacyfik oraz Amerykę Łacińską.

Nowy prezes od 2005 roku był członkiem zarządu odpowiedzialnym za dział Beauty Care. Ukończył Uniwersytet w Antwerpii na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem i posiada dyplom ukończenia studiów MBA. Jego dotychczasowe stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za sektor Henkel Beauty Care obejmie Pascal Houdayer, który pracuje w firmie od 2011 roku. Dotychczas w ramach działu Laundry & Home Care odpowiedzialny był za marketing międzynarodowy praz strategię działań w internecie dla regionu Azji i Pacyfiku. 

Źródło: Henkel