Firma Henkel przyznała UPM Raflatac drugą nagrodę Henkel Beauty Care Sustainability Award za rok 2017. Jej wręczenie odbyło się 29 stycznia 2018 roku w Orlando na Florydzie. Nagrodę przyznano w dowód uznania dla znaczącego wkładu w utrzymanie zrównoważonego rozwoju, którego efekt stanowią produkty o najwyższej wartości rynkowej w branży kosmetycznej.

Firma UPM Raflatac wyróżniona drugą nagrodą Henkel Beauty Care Sustainability Award za rok 2017

Fot. Tyler Matusevich (w środku) i Kyle Strenski (po prawej) z UPM Raflatac. Źródło: Henkel

 

Otrzymana przez firmę UPM Raflatac nagroda Henkel Beauty Care Sustainability Award stanowi wyraz uznania dla dążeń do poprawy wyników oddziaływania samoprzylepnych materiałów etykietowych na środowisko naturalne, a także wkładu w promocję zrównoważonego rozwoju na każdym etapie łańcucha wartości w branży etykietowej. Doskonały przykład tego rodzaju działań stanowi realizowany przez UPM Raflatac program RafCycle™.

Jest to innowacyjna koncepcja z dziedziny recyklingu umożliwiająca ponowne wykorzystanie odpadów z podkładów etykiet, a tym samym zapewniająca wiele korzyści drukarniom, firmom pakującym, właścicielom marek oraz oczywiście środowisku. Liczba partnerów uczestniczących w programie RafCycle rosła z biegiem lat, w miarę jak zrównoważony rozwój stawał się jednym z kluczowych czynników w branży etykietowej. Obecnie w programie RafCycle firmy UPM Raflatac bierze udział 100 partnerów na całym świecie.

UPM Raflatac i Henkel kierują się w prowadzeniu działalności wspólnymi wartościami związanymi ze zrównoważonym rozwojem i gospodarką cyrkulacyjną. Henkel uczestniczy również w realizacji programu RafCycle. W 2017 roku fabryka kosmetyków Henkel w położonym w Słowenii Mariborze dołączyła do programu RafCycle jako trzeci zakład tej firmy. 

W ramach realizacji programu Henkel przetwarza rocznie na masę papierową i papier 500 ton odpadów z podkładów etykiet, oszczędzając tym samym 40% energii i 10% wody zużywanych w procesie produkcji papieru.

UPM Raflatac z radością przyjmuje tę nagrodę, pragnąc jednocześnie wyrazić nadzieję na dalszą ścisłą współpracę z firmą Henkel.

 

Dowiedz się więcej o UPM Raflatac

 

Źródło: UPM Raflatac