Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS), która jest w pełni zależna od Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP), w swej ofercie handlowej od stycznia tego roku posiada specjalistyczne gatunki polibutenu-1 (PB-1) w postaci czystej lub w postaci mieszaniny pod nazwą handlową Toppyl, gotowe do bezpośredniego użycia. Obydwa rodzaje tworzyw są wytwarzane w fabrykach Grupy LyondellBasell (LBI).

Funkcjonalne rozwiązania dla opakowań z efektem łatwego otwierania w ofercie  BOPS
Gatunki polibutenu-1 oraz gatunki Toppyl są przeznaczone do produkcji wyrobów konsumenckich odznaczających się wygodą i funkcjonalnością, np. w przypadku opakowań z efektem łatwego otwierania, które są wykorzystywane do porcjowanej żywności gotowej do spożycia. Łatwe otwieranie to preferowana właściwość dobrze zaprojektowanego opakowania na żywność. Rozwiązanie takie zapewnia bezpieczeństwo i komfort, zmniejsza frustrację oraz zapewnia optymalną siłę otwarcia opakowania. Dziś, klienci oczekują opakowań, które łatwo się otwiera bez konieczności użycia nożyczek lub innych narzędzi tnących. Gatunki Toppyl zawierające polibuten-1, produkowane przez LBI są wybierane przez wielu producentów opakowań z efektem łatwego otwierania, ponieważ tworzywa te spełniają wymagania przetwórców, projektantów opakowań oraz odbiorców końcowych.

Zakres nowych produktów Toppyl w postaci mieszaniny z polietylenem (PE), gotowej do bezpośredniego użycia, umożliwia przetwórcy szybkie wprowadzenie polibutenu-1 do warstwy z efektem łatwego otwarcia, bez konieczności uprzedniego przygotowania mieszanki z PE. Takie mieszanki gotowe do użycia zmniejszają złożoność procesu produkcji folii, dostarczając łatwe i wygodne rozwiązanie dla zastosowań z efektem łatwego otwierania opakowania.

Badania z użyciem gatunków Toppyl SP 2000 B i Toppyl SP 2001 B w zastosowaniach do folii rękawowej pokazują, że gatunki te sprawdzają się w procesie zgrzewania i otwierania opakowania. Dzieje się tak gdy jako druga warstwa zgrzewalna są stosowane inne gatunki PE lub taka sama warstwa, jak to ma miejsce w różnych zastosowaniach konsumenckich np. w foliach przykrywkowych, opakowaniach do kawy, torbach i woreczkach stojących, opakowaniach próżniowych, wtórnych opakowaniach medycznych oraz jako warstwa zgrzewalna dla tacek.

Toppyl SP 2101 C (rekomendowany w zastosowaniach do sterylizacji termicznej) i Toppyl SP 2102 C charakteryzują się zgrzewalnością i zdzieralnością w stosunku do polipropylenu (PP), w zastosowaniach takich jak np. folie przykrywkowe do tacek z PP oraz w stosunku do samych siebie (np. torby i woreczki stojące). Toppyl SP 2200 F, jako najnowszy gatunek w tej grupie produktów używanych do folii rękawowej, może być zgrzewany i rozdzierany w stosunku do warstw PS (polistyren), PE, PP lub takiej samej warstwy.

Gatunki PB-1 stosowane przez przetwórców jako modyfikator do PE i Toppyl gotowe do użycia w postaci mieszaniny.


Źródło: ''