Przedstawiamy relację z I Ogólnopolskiego Kongresu Recyklingu, który odbył się w dniach 13-14 marca 2013 w hotelu Intercontinental Warszawie. W Kongresie wzięło udział około 350 osób, w tym prawie 270 uczestników, ponad 60 prelegentów, panelistów i moderatorów oraz wielu dziennikarzy.

I Ogólnopolski Kongres Recyklingu za nami!
Na otwarcie Kongresu przybył osobiście Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, do uczestników Kongresu zwrócił się w specjalnie przygotowanym nagraniu video Pan Janez Potočnik, europejski Komisarz ds. Środowiska.

Kongres RecyklinguByło to największe dotychczasowe międzybranżowe wydarzenie poświęcone najbardziej aktualnej tematyce z zakresu gospodarki odpadami, w tym zmieniającemu się systemowi zagospodarowania odpadów komunalnych. W trakcie Kongresu podsumowano także funkcjonowanie w polskim prawie o odpadach tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

W pierwszym dniu Kongresu (środa, 13 marca) odbyły się dwie części plenarne poświęcone ewolucji systemu zagospodarowania odpadów w Polsce oraz narzędziom w gospodarce odpadami, w tym kontroli i pieniądzom oraz równoległe dwie sesje robocze: jedna poświęcona strategii 3R (zapobieganiu, powtórnemu użyciu oraz recyklingowi), a druga – poświęcona odpadom z działalności gospodarczej. Obrady merytoryczne Kongresu rozpoczął referatem wprowadzającym pn. Efektywne wykorzystanie zasobów, a cele nowej Ustawy o odpadach Pan prof. Andrzej W. Jasiński, Przewodniczący Rady Programowej Kongresu.

W drugim dniu Kongresu (czwartek, 14 marca) odbyły się dwie sesje plenarne poświęcone odpadom komunalnym w nowym systemie oraz czekającym polskie społeczeństwo wyzwaniom edukacyjnym.
Każda z sesji poprzedzona była wystąpieniami prelegentów i kończyła się panelem dyskusyjnym. Autorami prezentacji i/lub uczestnikami paneli byli posłowie i senatorowie, reprezentanci urzędów marszałkowskich, inspekcji ochrony środowiska, przedsiębiorców i organizacji skupiających przedsiębiorców z różnych branż a także ważnych i uznanych polskich uczelni oraz ośrodków naukowych. Niektóre panele prowadzili dziennikarze.

Ogólnopolski Kongers RecyklinguOstatni panel VIP poświęcony był miejscu Polski w unijnej strategii Europa 2020. W panelu wzięli udział uznani eksperci i goście Kongresu: Pan dr Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej oraz prof. Witold Orłowski, główny ekonomista PwC, prof. Andrzej Kraszewski oraz Jerzy Swatoń - byli ministerowie środowiska oraz przedstawiciele polskiego Parlamentu, senator Jadwiga Rotnicka, Przewodnicząca senackiej Komisji Środowiska oraz poseł Tadeusz Arkit, przewodniczący sejmowej Podkomisji ds. monitorowania gospodarki odpadami. W panelu VIP nie obyło się bez zmian w ostatniej chwili – z przyczyn niezależnych od organizatorów zabrakło kilku wcześniej potwierdzonych i zapowiedzianych gości. Panel VIP poprowadził pan Jakub Kurasz, zastępca Redaktora Naczelnego dziennika Rzeczpospolita.
Obrady Kongresu podsumował Przewodniczący Rady Programowej I ogólnopolskiego Kongresu Recyklingu, Pan prof. Andrzej W. Jasiński.

Debata miała charakter międzybranżowy, problem odpadów jest bowiem istotny dla całej gospodarki, a wprowadzone obecnie zmiany będą miały większy wpływ na życie nas wszystkich niż mogłoby się wydawać. Kongres stanowił platformę wymiany poglądów ludzi praktyki, prawa, finansów, zarządzania i nauki, która z pewnością zaowocuje ciekawymi, a może nawet rewolucyjnymi konkluzjami.

Kongres odbył się pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Prezydenta Warszawy, Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Adama Struzika. Patronat medialny objęły ogólnopolskie media, w tym dziennik Rzeczpospolita oraz radio PIN i wiele pism branżowych.
Projekt pn. I Ogólnopolski Kongres Recyklingu uzyskał dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Organizacja Kongresu miała charakter niekomercyjny. Opłata pobierana przez organizatorów Kongresu pokrywała koszty wyżywienia, w tym kolacji w trakcie pobytu na Kongresie.
Na prośbę przedstawicieli Funduszu, ograniczono do minimum produkcję materiałów drukowanych, jednocześnie wszystkie prezentacje umieszczone zostały na stronie internetowej Kongresu. Uczestnicy biorący bezpośredni udział w Kongresie otrzymali skromne materiały – informator wraz z programem Kongresu, identyfikator, dwie ankiety do wypełnienia – ankietę merytoryczną i ankietę ewaluacyjną oraz pamiątkowe, specjalne certyfikaty uczestnictwa, które stemplowano okolicznościową pieczątką.

W imieniu Rady Programowej Kongresu na stronie www.KongresRecyklingu.pl opublikowano projekt Dokumentu końcowego Kongresu. Każdy z uczestników może wnieść swoje uwagi do treści tego dokumentu w terminie do dnia 22 marca br. pod adresem Biura Kongresu:

-w trybie komentarzy pod treścią dokumentu w zakładce Dokument końcowy lub
-pod adresem agata.sienicka@Kongresrecykingu.pl
-pisemnie do Biura Kongresu pod adresem:

Stowarzyszenie EKO-PAK
ul. Sienna 86 lok. 26
00-815 Warszawa


Organizatorami I Ogólnopolskiego Kongresu Recyklingu są organizacje odzysku: Centrum Utylizacji Opon, ElektroEko, Konsorcjum Olejów Przepracowanych, Reba i Rekopol oraz Stowarzyszenie EKO-PAK.